Yazı Detayı
27 Mayıs 2020 - Çarşamba 14:01
 
BARİ DİNİ BARONLAŞTIRMAYIN…!!!
A.Baki Karaca
bolge_gazetesi65@hotmail.com
 
 

   Öncelikle diyanet üzerinden dine saldıran baronlaşan baroyu kınıyorum.

  Dinin tek kaynağı olan Kur’an’ın yanlış anlatılmasından ve hatalarla dolu uygulamalarından ötürü insanlar hep Kur’an’dan kaçmışlardır.

  Evet, yanlış duymadınız, bu toplumun büyük bir çoğunluğu okumadığı, anlamadığı, sadece başkalarından, din tüccarlarından başka bir deyimle din baronlarından duyduğu dini Allah’ın dini, sanarak dinlemiş din saymış fakat uygulamaya bakınca uzaklaşmışlardır.

Yani söylenenlerle anlatılanlar birbirini tutmayınca karşılık bulamamıştır.

‘Yapmadığınızı neden söylersiniz’ ayetine bile uyulmamıştır.

  Allah’ın dediğini uygulamayınca her türlü bela ve musibetle karşılaşılmış yine kendini sorgulamayan bir topluluğa dönüşmüşüzdür.

  Tarih boyunca düşünmeyen adamlar ve dini bir rant kapısı gören insanlar Kur’an’a sarılan ve onu hayatının merkezine koymak isteyen Mü’minleri ‘Kur an Sapıklığı’ ile itham etmişlerdir.

Tarihin, geleneğin yüzyıllardır ortaya koyduğu ve akılla, fıtratla, İslam’la, yani özetle Kur’an ile çelişen öğretileri, kabul etmeyenleri işkencelerden geçirdiler, onları hapishanelere, zindanlara kapattılar.
‘Mürtet’ ve ‘Sapık" damgasıyla, mahalle baskısı ile onları toplumdan dışladılar, evlerinden, yurtlarından, eşlerinden, çocuklarından, dostlarından ayırdılar ve bu işkenceler, bu zulümler tarih boyunca devam etti

Allah’ın Resulleri, görevlerini layıkıyla yaparak, içinde bulundukları çevreleri vahiy ile aydınlatmalarına rağmen onların vefatları ile birlikte insanlar eski cahiliye devrine geri döndüler.

Maalesef hiçbir zaman Allah’ın halis dini uzun bir süre insanlar arasında hüküm sürmedi.

   Allah’ın Rasullerinin getirdiği mesaj vefatları ile birlikte egemen düzenlerin, zorba yöneticilerin,
iktidarlarının bekası uğruna en olmadık anlam kaymalarıyla ciddi anlamda tahrif edilmek suretiyle yönetim için tabiri caizse feda edilmiştir.

  Kendi uydurdukları dini ayakta tutmak için Allah’ın dosdoğru hükümleri yerine kendi koydukları yeni hükümlerle değiştirilmiş, dönüştürülmüş ve adına ehl-i sünnet veya ehli şia denilen yeni bir sistem geliştirilmiştir. Yani Allah’ın dini değil, mezheplerin dini egemen olmuştur.

 Zaman içerisinde bu din baronları gerçek manada Kur’an’a sarılmaya çalışanları, tekfir ederek Zındık olmakla itham ederek, Rabbimizin sıfatlarını kendilerine has kılıp onun yerine hükümler vermeye başladılar.

   Konuşmadan, dinlemeden haklarında bilgi sahibi olmadan önyargılı davranarak kendilerine kötülük ettiklerini bilmiyorlar.

Kendileri de yanlış olduklarını ve doğruları bildikleri halde kitlelerini, konumlarını kaybetmemek için tıpkı Nuh kavminin söyledikleri gibi; ‘yürüyün ve ilahlarınıza sımsıkı sarılın! Sizden beklenen budur’ diyen kimseler gibi Vahyin karşısına dikildiler ve dediler ki;

   Bunlar bütün kutsallarımızı reddediyorlar.
Önce Mezhepleri
Tarikatları,
Tasavvufu yok sayıyor,
Müçtehit imamları,
Âlimlerimizi yok sayıyorlar daha sonra anlamının ne olduğunu bilmeden hadis ve sünneti inkâr ediyorlar iftiraları atıyorlar.
Ve sadece Kur ’an’a sarılıyorlar diyerek Kur’an’ın yetersizliğini utanmadan dillendirmeye çalışıyorlar.

Din konusunda Allah’ın kitabını yeterli görmeyen, Allah’ı gereği gibi takdir edemeyen, atalarından duyduklarını, öğrendiklerini hiç bir kritiğe tabi tutmayan,
Kur’an’ı gereği gibi okumayan ve üzerinde düşünmeyen insanlar, koyu bir gelenek, hurafe, atalar dini taraftarı kesilmiş ve bunu takvanın bir gereği, İslam’ı sahiplenmenin bir düsturu olarak görmüşlerdir.

Ey kürsülerde, minberlerde, Ramazan gecelerinde vaaz eden din anlatıcıları!!!

Sizin atalarınızdan duyduğunuz ve körü körüne savunduğunuz, gelenek, görenek, örf ve adetlerle karışmış, ilerici, değiştirici, dönüştürücü, çehresini kaybetmiş din şimdiki gençlerin sorunlarına cevap vermiyor.

‘Her şeyde bir hikmet var’ diyerek onları ikna edemezsiniz.

Gizemli, sırlar dolu bir din anlatımı ile olmadı olmuyor görüyorsunuz.

Allah kendi dininin dışında anlatılanları kabul etmiyor ve yardımda etmiyor.

Hala anlamak istemiyor musunuz?

Gençlerimize mantıklı cevaplar vermek zorundasınız gençler boş hurafelerle ikna olmuyor.

Sorunu dinde yani Allah’ın kitabında görmeyin sorun anlatanlardadır bilesiniz.

Onlara çağın getirdiği sorunlarla mücadele edebilecek bir iman,

İman için inanacakları şey her ne ise o konudaki bilgiye kitap bilinmeden iman olmaz ki…

Toplumsal bir sorumluluk

İnsani bir duyarlılık verebilmelisiniz.

Onlara

"Bu dinde din adamı diye bir sınıf yoktur, Her mü’min dinin adamıdır"
Düşüncesini aşılamalısınız düsturunun basmakalıp bir düşünceden, söylenceden ibaret olmadığını, insanların hayatın içinde AKTİF olarak rol oynamasını sağlayan bir sorumluluk yüklediğini anlatmalısınız.

Ey kendilerini Resullerin varisleri gören
İlim adamları, imamlar, ilahiyatçılar, akademisyenler
Hak ve Hakikate sahip çıktığını söyleyen savunan hocalar!! (hakikati anlatanlar hariç)

Gerçekleri ne kadar kapalı kapılar ardında konuşacaksınız?
Ne zamana kadar halk cahildir dediklerimizi anlamaz deyip hikâyeler /masallar anlatacak
Ama işi hakikati anlatmaya gelince susacaksınız?

Asıl ne zaman bu dinin krallarına çıplak deme cesaretini göstereceksiniz?

İlmin namusunu koruma adına ya o makamları işgal etmeyeceksiniz
Ya da ilmin, hakikatin gereğini yapacaksınız.

Din tüccarı ve din baronlarının yaptıkları yanlışlar üzerinden dini eleştirmek ne kadar doğrudur?

İslam dünyasında gördüğünüz her şeyin, İslami olduğu, daha doğrusu, Kur ana dayandığı ve onun prensiplerine uygun olduğunu araştırmadan İslam’a saldıranların tek nedeni bu din istismarcıları değil mi?

Dini tekeline alarak beşeri görüşleri ilahi görüşlere katarak buda ilahi görüş diyen buda din diyen bu zavallılara artık dur deme zamanı gelmedi mi?

Din Baronları derken; kendilerini bu dinin MÜNTESİBİ değil de SAHİBİ olarak gören kimseleri kastediyoruz aslında. Öyle ya bu dinin müntesipleri sadece ve sadece dine tabi olurlar, fakat kendilerini bu dinin sahibi olarak görenler ise dine uymak yerine dini kendilerine uydururlar.

Din Baronları derken; Allah’ın Kur’an da belirttiği hükümleri değiştirerek yerine kendi hükümlerini koyan kimseleri kastediyoruz.

Din Baronları derken; milyar dolarlara hükmeden ve hiç kimsenin kendilerinden hesap sormadığı veya soramadığı binlerce müritleri bulunan bazı cemaatleri kastediyoruz.

Din Baronları derken; Allah’ın hükümleri ile, akıl ile, mantık ile çeliştiği apaçık ortada olan yüzbinlerce hurafeyi HADİS veya MENKIBE adı altında bu topluma sunan sözde öncüleri kastediyoruz. Her türlü HURAFE ile mücadele etmesi beklenen bu kurumların bizzat kendilerinin hurafe üreten bir kurumlar haline gelmiş olması ise en acı verici olanıdır.

Din Baronları derken; bazen Peygamber ile, bazen Cebrail ile görüştüğünü söyleyecek kadar ileri giden ve binlerce müridi bulunan kendilerini MEHDİ ilan eden din tüccarlarını kastediyoruz.

Rabbimizin bizden istediği kendi ayetlerini TEFSİR etmemiz değil, onlar hakkında kişisel kanaatlerimizi ortaya koymamız ise hiç değildir.

Bize emredilen sadece ve sadece onun ayetlerine tabi olmamızdır. Bu kadar açık ve nettir.

Rabbimiz dini kendisine HAS KILMAMIZI emretmektedir. Halis (katışıksız) dinin gereği sadece ve sadece vahye tabi olmakla gerçekleşebilir. Vahiy ile beraber başka kaynaklara da tabi olanların dini Allah’a HAS kılarak ona kulluk edebilmeleri ise OLANAKSIZDIR. Çünkü Tevhid denilen şey ancak ve ancak Dinin sadece Allah’a has kılınmasıyla gerçekleşebilir. Dinlerini sadece Kur’andan almayanların dinlerini Allaha has kılabilmeleri ve halis dinin müntesibi olabilmeleri ise imkânsızdır. Rabbimiz dinlerini Allah’a has kılanlara Cennetini vadetmektedir. Dinlerini Allah’a has kılmayanlara vaat edilen ise sadece ateştir.

Sadece Allah’ı dinleyenler kurtuluşa ereceklerdir…

Sadece Allah’ı Rabb (eğitici-öğretici) edinenler felah bulacaklardır…

Sadece Allah’a dinlerini has kılanlar gerçek anlamda iflah olacaklardır…

Sadece Allah’ı dinlemek, resullerinin yolunda olmak ise ancak ve ancak sadece Kur’an’a tabi olmakla gerçekleşebilecek olan bir durumdur.

Rabbimiz bizi kendisi dışında hiç kimseyi dinlemeyen ve kendisi dışında hiçbir yerden dini öğretisini almayan MUHLİS ve MUTTAKİ kullarından eylesin…

 

 
Etiketler: BARİ, DİNİ, BARONLAŞTIRMAYIN…!!!,
Yorumlar
Diğer Yazılar
SONUCU BELLİ SEÇİMLERİN HEYECANSIZLIĞI!...
İSRAF TOPLUMSAL BİR HASTALIKTIR!..
NE DİYEYİM; SÜRÜ'SÜNE BEREKET!...
VAN’IN BİRİNCİ GÜNDEMİ KORONA MI?
VAN'DA DURUM ÇOK VAHİM!
VAN SPOR’A BAŞKAN ÇOK; İCRAAT YOK!....
VAN SPOR'A BAŞKAN ARANIYOR AMMA!...
KURBANLIK KURBANLAR!....
KADININ BEYANI ESASTIR SÖYLEMİ ÜZERİNE!
MEYDANLARDAN BANDOLARA GİDEN YOLDA 15 TEMMUZ!...
İPLER KİMİN ELİNDE?..
VAN'DA SİYASET KATLİAMI!...
YANLIŞ HESAP!...
HALININ ALTINDA BİRİKEN KİRLER!...
NASIL BİR GELECEK İNŞA EDİLMELİ?
VAN’A NEDEN YATIRIM YAPILMIYOR?
VAN’DA KANALİZASYONU DA AŞAN PİS KOKULAR YAYILIYOR!
BU HAKSIZLIĞA KİM DUR DİYECEK?
EY NAMUSSUZLAR TAYFASI!....
VAN'A ÖZEL KARANTİNA MI GELİYOR?
EY İNSANOĞLU!.....
VAN DEPREMLERE HAZIR MI?
Van Kent Danışma Kurulu Hayırlı Olsun!
KUŞTAN AL HABERİ!... VAN’DA TEDİRGİN SAATLER…
HER ŞEY GÜZEL OLACAK
KORONA VİRÜS'ÜN VAN GERÇEĞİ! VAN'DA BOSTANINIZ VAR MI?
ÖLÜMÜ DE ÖLDÜREN RABBE SECDELER OLSUN!..
BİR MİLYON TÜRK VATANDAŞI KORONA VİRÜSÜNE YAKALANACAK!
VAN'DA TARİHİ OLAYLARA KARŞI BU NE BÜYÜK TEPKİSİZLİK!..
DEDİKODU VİRÜSÜ VAN'A ULAŞTI!...
DARBE OLDU ZATEN!...
KARDAN, FIRTINADAN, FELAKETTEN MEDET UMAN FESATÇILAR!...
KADERDEN KEDERE; KEDERDEN KADERE TÜRKİYE!...
VAN’DAKİ AK PARTİ GERÇEĞİNE İSTATİKSEL BAKIŞ!
VAN’DAN ELAZIĞ’A 50 BİN KONUT!...
VAN’DA ERDOĞAN’A OPERASYON MU YAPILIYOR…!!!? SAĞLIK SİSTEMİ KANSERE YAKALANDI!
VAN LİDERİNİ ARIYOR…!!!
2020’DE BİZ KAZANALIM!.. 2019-ASAYİŞ VE VAN YÖNETİMİ…!
HELAL OLSUN YILBAŞI VE MİLLİ PİYANGO!..
HER MAHALLEDE BİR TEMSİLCİLİK AÇALIM! YENİDEN CANLANALIM!
VAN VAKFI YENİ BAŞKAN VE YÖNETİMİ O KOLTUĞU HAK ETMELİLER…!!!
İŞ BAŞA DÜŞTÜ… SEÇİM VAN VAKFINA ANLAM KAZANDIRABİLECEK Mİ?
VAN VAKFI VAN’IN VE VANLININ NERESİNDE? NEYE YARAR?
BATAKLIK SİNEKLERİ!...
YOLSUZLUK TERÖRÜYLE MÜCADELEYE VAR MISINIZ?
VAN’DA TÜM CADDELER KAPATILIYOR MU?
HDP DİYARBAKIR'DAN ÇEKİLİYOR MU?
HER SANİYE ALLAH'A BAĞLIYIZ!....
ACİLEN HOCAYA VE İYİ FUTBOLCULARA İHTİYAÇ VAR!
BEYAZ MASA VE ŞİKÂYET HATTI NEDİR?
VAN’IN OLMAZSSA OLMAZI: EDREMİT!...
BENCE HEM NAMUSSUZ HEM ŞEREFSİZ HEM ADİ BUNLAR!
BU FIRSATI KAÇIRMAYALIM!
SAYIN VALİMİZE VE İŞ İNSANLARIMIZA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR!
Futbolun yediği tekmeler!...
ALMANLAR, FRANSIZLAR, AMERİKALILAR, HOLLANDALILAR! NERELERDESİNİZ?
YETMEZ Mİ ARTIK?!
VAN'DA AK PARTİNİN HAFIZASI VAR MI?
KAYYIMLA GELEN HİZMET DÖNEMİNİN SATIR BAŞLARI
ÖMER'İNİ ARAYAN ŞEHİR!
KAYYIM ÇARE Mİ, ÇIKMAZ MI? DEĞİŞEN NE OLACAK?
VAN'I TANITMA ZAMANI GELMEDİ Mİ?
VAHİM TABLO: VAN'A 70 DOKTOR ATANDI YALANINDAN 70 DOKTORUN GERÇEĞİNE!..
BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN: SAĞLIK ACİLDE!
ALKIŞLAR EĞİTİM CAMİASINA: VAN LGS'DE YEDİNCİ SIRADA!
ŞİMDİ ANLATABİLDİM Mİ?
OYNATMAYA AZ KALDI!..
AŞAĞIDAKİLER YUKARIDAKİLER
RÜŞVET, YOLSUZLUK VE TEFECİLİK
BİR SAHİPSİZ ŞEHRİN ADIDIR VAN!
Kafayı Kuma Gömenlere Gelsin!
VANSPOR VE BİR BAŞARI HİKÂYESİ
BU BAYRAM DİRİLİŞİMİZ OLSUN…!
DOĞRUYU SÖYLEMEYENLER UTANSIN…!
2-1'LE GELEN ŞAMPİYONLUK: BİRLİK, BERABERLİK!!
YYÜ, üniversiteden ibaret değil!
ORUÇTAN BAŞKA HERŞEY…!
VAN'IN ŞAMPİYONLUĞA İHTİYACI VAR…!
ZOR GÖREVE TALİP OLMAK!
ŞEHRİ-EMİN OLMAK DOĞRULUKLA OLUR, YALANLA DEĞİL!
SON DAKİKA!
HALKIN NAMUSUYLA OYNAMAK!
AMAN DİKKAT! DEĞİŞİM RÜZGARLARI MI DEDİNİZ…!?
HDP KAZANDI VAN KAYBETTİ
VAN HALKI NEDEN SANDIĞA GİTMEDİ?
BİR SEÇİMİ DAHA GERİDE BIRAKIRKEN
HDP NEDEN KAZANMALI?
3 SAATLİK UYKU!! GÖNÜLLERİN KIRILMASINDAN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNE…!
İNSAN NEDEN İNSANCIKLAŞTI!!
ÖN YARGILARA EDİ BESE!...
SİYASİLERE AÇIK MEKTUP
PROJELER DEVRİ
HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK PROJELER
KUR'AN NEYİ EMREDERSE ORADA HAYIR VARDIR….
MUTLULUĞUN SIRRI?
İKTİDAR SAVAŞLARI
PKK-HDP / DİN-GELENEK İLİŞKİSİ!
VAN'IN TV KANALI VE YÜZÜ OLACAK!
GEÇ OLMADAN HALKI DİNLEYİN ARTIK!
AK PARTİ'NİN VAN'DAKİ DÜŞMANLARINI AÇIKLIYORUM
VAN NASIL BİR VALİ GÖRMEK İSTİYOR?
AÇIKLAMAYA MUHTAÇ O KADAR SORU VAR Kİ KAFAMDA!
YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL, YADA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN!
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
KADER, GAYRETE ÂŞIKTIR!
HELAL OLSUN MİLLİ PİYANGO!..
CUMHURBAŞKANI: "VAN İÇİN HAYALLERİN VARDI! HAYDİ, SANA FIRSAT; GEL!"
KILI KIRK YARMAK!
ADAYLAR BİRİLERİ İÇİN Mİ YOKSA KENT İÇİN Mİ ADAY OLMALI?
İYİLİĞİ EMREDİP, KÖTÜLÜKTEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN UYARIYORUZ!
BEŞTE BEŞ OLSUN; BİZİM OLSUN!...
NECDET TAKVA NEDEN ADAY OLDU?
AK PARTİ'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ! 300 BİN OY NEREDE?
BAŞKAN TÜRKMENOĞLU'NA AÇIK MEKTUP!.. HAKKI TESLİM EDİN!
VAN'IN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLIYORUZ!...
NE BEKLİYORSUNUZ?
Van'da Davasına Sadık Üç Önemli İsim..
YA MECLİS ÜYELERİ? HEPİMİZ UNUTTUK MU?
BÜTÜN OYLAR HDP'YE!!...
İNSANIN KADERİ SEÇMEKTİR!
RÜZGÂR GİBİ GELDİ GEÇTİ
Şeytan Köprüsü'nü Taşlamak!..
Şehremini Aranıyor!
EĞRİYE EĞRİ, DOĞRUYA DOĞRU DEMEYİ BİLMELİYİZ!
Yerel Seçimlere Hazır mıyız?
Yeriniz Sağlam mı?
Şampiyonluğa Hazır Mıyız?
DARBELER TARİHİNDE YENİ BİR LEKE: 10 AĞUSTOS!
Van'ın Sırtından Kürk Giyenler Nerdeler?
ALOOO! SAYIN VEKİLİM!...
VAN’IN İNCİLERİ BİR BİR ELLERİMİZDEN KAYIYOR!…
HAVADA, KARADA; HALİ PÜR-MELAL'İMİZ…
ZAMANIN MÜCAHİTLERİ MÜTEAHHİT OLMASIN! MİLLETİN VEKİLİ OLMAK…
ŞANTAJCI PİSLİKLER…!!!
Bizi Değil Çocukları ve Geleceği Düşünmek Zamanıdır
BEN DİKTATÖRÜM ARKADAŞ VE DE DİKTATÖRÜ DESTEKLİYORUM!!!
24 Haziran Sonrası Ne Olacak?
İradeni kullan, geleceğine sahip çık!
İnsan neye sadık olmalı, oya mı, oyuna mı?
SAYIN CUMHURBAŞKANIM VAN SİZİ MAHÇUP ETMEYECEK!
"YALAN VE İFTİRALARI İLE ÇOK ÇOK MALUM BASIN!!!"
Gündüzün rehaveti akşamın çadırında Van seçimleri
LÜTFEN HATIRLA VE SOR!
RAMAZAN EĞLENCELERİNE BUYURUN!
EDİ BESE: VAN'DA 160 EVE EL KONULDU!
ADAYLAR NASIL AMA…?!!
Gençliğin Rol Model Arayışına Cevap Olabilecek miyiz?
Kentin geleceği mi? kendi geleceğiniz mi?
Plaketler şehri
KİMLER ADAY OLMAMALI!!!
Tek Adam mı?
TÜRKİYE'YE KATKI SUNMAK MI SİYASETTEN NEMALANMAK MI?
ERKEN SEÇİME GİDERKEN
AK PARTİ’DE OLANLARA ÖZÜ ÖZÜMÜZE BAKMAK!
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP!
PİŞMAN OLMAMAK VE VEBAL ALMAMAK İÇİN DOĞRU KARAR!
HER İŞE BURNUNUZU SOKMAYIN!...
Anlamsız sorunlar şehri!
Hedef İl Başkanı mı?
İhmalden İmhaya Van’da Kayyum gerçeği
Hisarcıklıoğlu'na Açık Mektup!
KAÇAK SU İLE ABDEST ALINIR MI?
VAN'A NE ZAMAN SIRA GELECEK!!!?
Sizi gidi istismarcılar sizi…
ÜSKÜDAR'I GEÇENLER!..
Düğmeleri yanlış iliklerseniz!
MEHTER MARŞI HIRSIZLARI!
Tepetaklak düşecek miyiz?
Aramızda STK Başkanı olmayan var mı?
Takipçinizim, Çünkü
Van'da hizmet Ankara'ya benzemiyor
Nasıl bir yeni yıl?
ALLAH İYİCE TEMİZLENENLERİ SEVER
NİÇİN GÜLÜYORSUNUZ?... ÇOK MU KOMİK!...
Van'a on yıllık kayyum atanıyor
DEVLET BABA'DAN VANLI AMCAM'A DÖNÜŞMEK
YENİ İL BAŞKANIYLA HASBIHAL
Adam harcama coğrafyasına hoş geldin başkanım!
ÜÇÜ BİR ARADA; MAHVOLDUK İLK YARIDA!
Çürüyen bürokrasi ve siyasette çürüyen araçlar
DEĞİŞTİRİN YOKSA DEĞİŞİRİZ, DEĞİŞTİRİRİZ!
VAN'DA MADDİ BAĞIMLILAR SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?
Dünyanın en huzurlu ve müreffeh kenti Van
Van ekonomisine çözüm: 'Samimiyet ve icraat'
Bir dokun bin ah işit
Haydi erkeksen bir daha yaz!
Van'da uçan trilyonlar…
Değişim Bakanlığı ve Van
EY BUKALEMUN KILIKLILAR!
Ak Partililer ve Ak Parti'den seçilenler!
Neye, niçin, neden adaysınız?
ŞAMPİYONLUKTAN ÇOOOK DAHA FAZLA!
Öldürmeden önce övmek Yaşarken sevmek…
ÇEVRE YOLUMUZ BİTİYOR!!!
ALIN SİZE BİR BÖLÜCÜLÜK YAZISI!
ADAM GİBİ ADAMLAR ARANIYOR!
Korkuyorum (!)
EMNİYETTEYİZ İNŞAALLAH!..
OHÂL üç ay daha uzatılacak! Çünkü...
NASIL BİR VALİ?
YA YENİ HÂL, YA DA İZMİHLAL!
GEVAŞ'I BENCE UNUTMAYALIM!
DİRİLİŞE VESİLE OLMASI DİLEĞİYLE
ROKETATARIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?
Derdim çoktur hangisine yanayım?
Tuttuğumuz orucun hakkını verelim!
İMAMLAR DİRİLİRSE CEMAATLER DİRİLİR!
İnternetten oyun indirmek oruç bozar mı?
Bir gazetecinin ölümü!
VALLAHİ BAŞIM AĞRIYOR: AHAN DA SİZE BELGELER!...
HERKESİ KANDIRABİLİRSİNİZ GAZETECİLERİ ASLA
AĞABABANIN İCRAATLARI HENÜZ ÇOCUKLARIN GERİSİNDE…
VAN'DA TURİZMİN PÜRMELALİ!....
Erken seçim yok: herkes masmavi olacak!
Haydi Gençler... Haydi Kadınlar...
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz!
Markalaşmak için takdire var mısınız?
Kışla’dan Van’a inen Üniversite!..
Van'da bir vefa toplantısı…
Büyükşehir havlu attı
Van’da % 40 polemiği!...
Kendi halkını yok eden sistemden kurtulmak istemezmisiniz?…
Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz!
Hepimiz intiharlardayız!..
Bileğini dört yerden kesip ölümünü yazan adam!..
Sizi gidi 15 Temmuz istismarcıları
Duyun biziiiii!
Nerdesinizzzzz!
Adam öğütme fabrikası…
Sen sütten çıkmış ak kaşık mısın?
Sizi gidi Van sevicilerrr!
Doğulu sivil toplum örgütleri artık “taziye evi” olmaktan çıksınlar.
Belediyenin yetkili kişisi vardı karşımızda
Belediyecilik oynayalım mı?
Koskocaman yalnızlık
VANSPOR BİRİNCİ LİGE!..
VANSPOR BİRİNCİ LİGE!..
HELAL OLSUN MİLLİ PİYANGO!..
Kürt’ün Kürt’ten başka düşmanı yoktur
Van'ı konuşalım istedik
Vatandaş kayyumdan memnun…
Silahların yerine konuşma zamanı gelmedi mi?
PARALEL VE DOSTLARINI NASIL TANIRSINIZ?
KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKMAK İSTİYORSAK?
DARBE GİRİŞİMİ VE MİLLET
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
buraya tıklayınız
Anketler
Van'daki hangi belediyeyi daha başarılı buluyorsunuz?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
6
0
0
0
2
2
2
Alanyaspor
6
0
0
0
2
2
3
Fenerbahçe
4
0
0
1
1
2
4
Hatayspor
4
0
0
1
1
2
5
Antalyaspor
4
0
0
1
1
2
6
Beşiktaş
4
0
0
1
1
2
7
Fatih Karagümrük
4
0
0
1
1
2
8
Göztepe
4
0
0
1
1
2
9
Kayserispor
3
0
1
0
1
2
10
Sivasspor
3
0
1
0
1
2
11
BB Erzurumspor
3
0
1
0
1
2
12
Kasımpaşa
3
0
1
0
1
2
13
Denizlispor
1
0
1
1
0
2
14
Yeni Malatyaspor
1
0
1
1
0
2
15
Gençlerbirliği
1
0
1
1
0
2
16
Trabzonspor
1
0
1
1
0
2
17
Gaziantep FK
1
0
1
1
0
2
18
Konyaspor
1
0
0
1
0
1
19
MKE Ankaragücü
0
0
1
0
0
1
20
Çaykur Rizespor
0
0
2
0
0
2
21
Başakşehir FK
0
0
2
0
0
2
Arşiv
Haber Yazılımı