Yazı Detayı
28 Eylül 2017 - Perşembe 10:53
 
Değişim Bakanlığı ve Van
A.Baki Karaca
bolge_gazetesi65@hotmail.com
 
 

Yeni eğitim sezonu başladı.
Kimi yerlerde mutluluk kimi yerlerde dert huzursuzluk ve sıkıntılar.
Birçok konuda olduğu gibi eğitim meselelerinden de şikâyetçiyiz…
Eğitim insan hayatının en önemli unsurudur.
Öyle yap boz projeleri ile çözülecek basit bir meselede değil…
Şu anda başımıza gelen her türlü kötülüğün sebebi eğitimsizlik yâ da eğitim algımızın bozukluğudur…
Veya eğitimli olduğunu iddia edenlerin kendilerini yeterli bulmasıdır…
Türkiye'de eğitim üzerinde oynandığı kadar hiçbir şeyle oynanmadı.
Her gelen bir önceki sistemi değiştirdi.
Öğrenci, öğretmen, veli, yetkili, yetkisiz, herkes abandone oldu.
Bu nedenle çooook şikayetciyizzz çooookkk…
Tüm ülke halkı olarak şikâyetçiyiz 'Neden düzelemiyoruz? Neden ahlaklı insanların sayısı çok az? Neden pısırık bir milletiz? Neden batılılar işlerinde bizden daha dürüst? Neden? Neden?' diye.
Elbette kolay değil 100 - 150 yıldır bağımsızlığımız elimizden alınmış, maddi olarak diplere vurmuşuz, bizi yönetmek için başımıza geçenler çalıp çırpmaktan ülkeyi yönetecek vakit bulamamışlar ama en önemlisi de bizi eğiten öğretmenlerin birçoğunun eğitimden haberi olmaması ve öğrencilerine doğru bir ahlaki anlayış verememesinden bu hallerdeyiz.
En son TEOG değişikliği, yine kafalarda soru işaretleri uyandırdı. Beklentiler bulanıklaştı.

İlimiz Van ise eğitim acısını belki ülkemizde en fazla yaşayan acısını çeken illerin başında geliyor..
Birçok eğitimci ile konuştum, sohbet, hasbihal ettim ve bu yazıyı kaleme alma gereği htim..
Ortak dert ortak mesele aynı eğitimcilerde…
Tabi bir çok hatalarına rağmen…!
VAN' DA MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1- Öğretmen Atamaları: İlimize sürekli aday öğretmenlerin atanması ve adaylıklarının kaldırılmasıyla birlikte farklı sebeplerle tayin alıp başka illere gitmeleri, kalıcı çalışmaların tamamlanmasını engellemekte ve eğitimdeki devamlılığı zedelemektedir. Bu problemin giderilmesi için; Van gibi kalkınmada öncelikli illerde şartların zor olduğu okullara farklı puanlamalar getirilerek buralarda görev yapacak öğretmenlerin seçimi en az 5 yıl mesleki deneyimi olan ve ciddi bir ücret artışı sağlanarak, isteğe bağlı atama yöntemiyle sağlanabilecektir. Böylelikle, bu okullarda görev yapan öğretmenler, epey geçmiş (nostalji olmuş) yıllarda olduğu gibi yeniden değer görecek, yörenin ve yöre halkının öncüsü, lideri, yönlendiricisi rolüyle hem çocukların hem de çevrenin eğitimdeki ve toplumsal süreçteki gelişimine ivme kazandıracaktır. Böylelikle eğitime yapılan devasa yatırımlar, asıl amacına ulaşmış olacaktır.
2- Ücretli Öğretmenlik: Yıllardır ilimizdeki öğretmen ihtiyacının neredeyse dörtte biri ücretli öğretmenlik sistemiyle karşılanmaktadır. Ücretli öğretmen olarak farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin; gerek görevlerine geçici olarak bakması, gerekse kendi mezun oldukları alanlarda çalışamaması nedeniyle eğitim-öğretimin kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca formasyon eğitimi almamış bireylerin öğretmen olarak görev alması, geleceğimiz olan çocuklarımızın kişilik gelişimlerinde de olumsuz izler bırakabilmektedir. Bu durum bir an önce bakanlık tarafından yapılacak planlama dâhilin de mevcut norm ihtiyacına göre, branşına uygun öğretmen atamalarının eksiksiz bir şekilde tamamlanması büyük önem arz etmektedir.
3- Yönetici Atamaları: Sadece sınav puanına dayalı olmayan mülakat, bilgi, beceri, yönetişim anlayışı çerçevesinde mesleğini icra eden, üreten, yapacağı projelerle kurum standardını artıran, performans değerlerini yükseltebilen, lider yöneticilerin belirlenmesi için çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Görev yaptığı kurumu geliştirip fark yaratabilecek gönüllü ve başarılı eğitim yöneticilerinin il, ilçe müdürlüklerinde ve okul yönetiminde etkin rol oynamaları, ilimizdeki eğitim öğretimin başarı çıtasını yükseltmede önemli rol oynayacaktır. Çalışanların performansını düşüren, görev yapma şevk ve arzusunu yok eden, zedeleyen kişilerin yerine çalışanlarını motive edebilen, doğru iletişim kurabilen, sağlıklı ve yerinde karar alabilen, kişisel çıkarlarını gözetmeyen ve yöneticilik özelliklerine sahip kişilerin atanması gerekmektedir.
4- Eğitimcilerin Eğitimi: Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çalışma sürecinde branş ve zümreleri bazında bir plan dahilinde uzaktan eğitim, konferans ve eğitim çalıştaylarıyla, eğitimdeki yenilik ve gelişmeler sürekli olarak öğretmenlere aktarılmalıdır. Bu bağlamda üniversite ile sürekli işbirliği ve dayanışma içinde akademisyenlerin de katılımıyla ortak faaliyetlerin yürütülmesi, ilimizdeki ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin aday öğrenci olarak üniversitenin çeşitli fakülte ve bölümlerine gönderilmesi, eğitim fakültesi son sınıftaki öğretmen adaylarının yıl boyunca okullarda yardımcı öğretmen olarak görev almalarının sağlanması yararlı olacaktır.
5- Seçmeli Dersler İçin Öğretmen İhtiyacı : 4 + 4 + 4 sistemiyle öğrencilerin ilgi ve isteklerine bağlı seçtikleri seçmeli derslere öğretmen temini ülke genelinde olduğu gibi Van'da da büyük bir problem olarak görülmektedir. Söz konusu seçmeli derslere donanımlı, alanında uzman öğretmenlerin atamalarının sağlanması kaliteyi artıracaktır.

6- Performans Değerlendirme: Torba yasayla birlikte çalışanların sicil amirlikleri ve öğretmenlerin performanslarını ortaya koyan yönetici sicil notları kaldırılmıştır. Bununla ilgili yeni bir çalışma yapılmadığından dolayı görevini layıkıyla yapan öğretmen ile aksatan öğretmenlerin değerlendirilmeleri sağlıklı bir şekilde yapılamamakta ve böylece çalışanların performansları değerlendirilememektedir. Çalışanların görevlerine bağlılıkları ve performansları sadece eğitim yöneticileri, eğitim denetçileri tarafında değil, bizzat öğrenciler, veliler, okul aile birlikleri, idareciler, kurum standartlarına uygun çalışma ölçekleriyle görev zorlukları ve eğitim ortamları göz önünde bulundurularak objektif bir şekilde değerlendirilmelidir. Ödüllendirme konusunda cimrilik yapılmaması, öğretmenlerin görevlerine bağlılıklarını artıracaktır.
7- Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri: Eğitim-öğretim yılı başındaki ve sonundaki toplam bir aylık mesleki çalışmalar süreci, yıllardan beri öğretmenlerin en verimsiz geçirdikleri bir süreçtir. Bu sürecin daha verimli hale getirilmesi için bakanlık ve il nezdinde çalışmalar planlanarak, öğretmenlerin branşları, zümreleri bazında bir araya getirilerek yıl içindeki çalışmalarının paylaşılarak değerlendirilmesi, bir sonraki yıl yapılacak etkinliklerin belirlenmesi, uygulamadaki iyi örneklerin projelendirilip tüm öğretmenlere duyurulması ve bu iyi örneklerin bakanlık web sitesinde oluşturulacak linklerden öğretmenler tarafından takip edilebilir hale getirilmesi, uygulanan yararlı etkinliklerin ülke geneline yayılmasını sağlayacaktır.
8- Okul ve Derslikler: İl genelindeki okul ve derslik ihtiyaçları, bir planlama dâhilinde nüfus dağılımı ve çağ nüfusundaki öğrenci sayıları ile okullardaki ulaşım mesafeleri dikkate alınarak belirlenmelidir. İhtiyaç duyulan ana sınıfı veya anaokulları, ilkokul, ortaokul ve türlerine göre ortaöğretim kurumları yerleşim alanının tamamı dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Derslik başına en fazla 30 öğrencinin olacağı ve normal eğitim öğretimin uygulanabileceği okul ve derslikler yeniden değerlendirilip planlanmalıdır. Bu bağlamda ilkokul ve ortaokul binalarının da birbirinden ayrılarak öğrencilerin yaş gruplarına uygun okul binalarının ve bahçe düzenlemelerinin yapılandırılması bir an önce hayata geçirilmelidir.
9- Donanım: Okulların türlerine göre belirlenen donatım malzemeleri, eğitim araç gereçlerinin tamamlanması ve bakanlığın projeler kapsamındaki dersliklerin oluşturulması için çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır. Eksikler tamamlanarak ülke genelindeki aynı tür okulların eşit donanıma sahip olması sağlanmalıdır.
10- Taşımalı Eğitim: Taşımalı eğitime harcanan para, her yıl devlet bütçesine büyük bir yük getirmektedir. İyi bir planlama ile taşımalı eğitime ayrılan bütçeyle, yeni okul ve dersliklerin yapılması sağlanabilir. İlimizdeki mezralar dâhil tüm köylerde, ilkokul ve derslikleri ihtiyaca cevap verecek ölçüde eğitim-öğretim hizmeti vermekte; ancak kırsaldaki ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri taşımalı eğitim kapsamında öğrenimlerini sürdürmektedirler. Bu durum, bölgenin coğrafi şartları da göz önünde bulundurulduğunda; hem ulaşımda zorluklara neden olmakta, hem de zamanın etkin kullanılması açısından çeşitli olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu sorunun yeniden gözden geçirilerek, uzak mesafedeki öğrencilerin ve taşımanın zor yapıldığı yerlerdeki öğrenciler için plan dâhilinde okul türlerine uygun okul bahçelerine yapılacak kız ve erkek öğrenciler için yapılacak pansiyonlarla hem maliyet düşecek, hem de eğitimdeki kalite artırılacaktır.
11- Okul Ödenekleri: Bakanlığın ortaöğretim kurumlarına gönderdiği yıllık ödeneğin plan dahilinde ve ihtiyaca uygun şekilde temel eğitim kapsamındaki ana sınıfları, ana okulları, ilkokul ve ortaokullara da (derslik ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak) göndermesi gerekir.
İlimizdeki öğretmen sirkülâsyonu, okul ortamları, ailelerin bilinçsizliği, anadilin etkin olarak kullanıldığı bölgelerde Türkçe'nin öğrenilmesindeki güçlükler, eğitim-öğretimdeki tüm paydaşların bir araya gelerek yapılacaklarla ilgili gerekli çalışmaları yapmamaları, süregelen eğitim-öğretimdeki başarısızlığın en belirgin nedenleridir. Ayrıca öğrencileri sadece sınavlarla değerlendirip bir yarış içerisine sokarak öğrenmenin önünün tıkandığı, etkin eğitim-öğretim çalışmalarının yapılmadığı görülmektedir. Konuyla ilgili, öğrencilerin yenilenen eğitim müfredatı dâhilinde araştıran, düşünen, proje geliştirebilen, bireysel ve grup çalışmalarında başarılı olan, çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına uygun çalışma kriterlerinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Eskiden olduğu gibi kara tahta başında anlatım yöntemini kullanan öğretmen modeli yerine;
-          Öğrencilerin aktif olduğu,
-          Onların becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan,
-          Proje ve performans ödevlerinin anlamını bilen ve bu ödevleri veliye yönelik değil öğrenci seviyesine ve şartlara uygun olarak belirleyen, verdiği proje veya performans ödevini objektif olarak değerlendiren,
-          Ders içi etkinliklerde öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştiren,
-          Dersi ve okulu sevdiren,
-          Öğrencilerin farklı bilgi-becerilerini ölçen, sınavlar hazırlayan,
bir öğretmen modeli, eğitim-öğretimdeki kaliteyi artırmada en etkin rollerden birini oynayacaktır.
Bütün bu gerçekler ve ortada buna yönelik çözüm önerileri de varken, Van'ın Milli Eğitim Müdürleri sıkça değişiyor. Ancak gözle görülen bir gerçek de şu ki; Van'ın eğitim kalitesi bir türlü değişmiyor. Son sıralardaki yerimiz, yine değişmiyor. O zaman sormak lazım, bu müdürler neden değiştiriliyor? Ya da değişmesi gereken Milli Eğitim Müdürleri mi? Yoksa bundan önce değişmesi gereken şey zihniyet mi? Köhnemiş, karakter haline gelip katılaşmış mevcut sistem mi? Değişim, hayatın karşı konulamaz bir tabiatı ve bu değişim dinamiklerini doğru okuyup yakalayamayanlar, hayatı ve başarıyı, geriden ve taklit suretiyle takip etmek zorunda kalırlar. Asıl sorunu ve sorunları bulacak ve giderecek akıllara daha çok ihtiyaç var sanırım.
            Yukarıdaki ana ve alt başlıklarda bahsedilen problemler ve çözüm önerilerinin eğitimin paydaşlarından olan yöneticiler, öğretmenler, veliler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri, yerel basın çalışanlarının ortak katkılarıyla ve destekleriyle dikkate alınacağına ve problemlerin giderilmesi hususunda herkesin duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum.
Bu yazıyı yazmamda fikirlerini eksik etmeyen onlarca eğitimci dostuma teşekkür eder,
Eğitim-öğretim yılının toplumumuza faydalı olmasını diliyorum…

 
Etiketler: Değişim, Bakanlığı, ve, Van, ,
Yorumlar
Diğer Yazılar
İSRAF TOPLUMSAL BİR HASTALIKTIR!..
NE DİYEYİM; SÜRÜ'SÜNE BEREKET!...
VAN’IN BİRİNCİ GÜNDEMİ KORONA MI?
VAN'DA DURUM ÇOK VAHİM!
VAN SPOR’A BAŞKAN ÇOK; İCRAAT YOK!....
VAN SPOR'A BAŞKAN ARANIYOR AMMA!...
KURBANLIK KURBANLAR!....
KADININ BEYANI ESASTIR SÖYLEMİ ÜZERİNE!
MEYDANLARDAN BANDOLARA GİDEN YOLDA 15 TEMMUZ!...
İPLER KİMİN ELİNDE?..
VAN'DA SİYASET KATLİAMI!...
YANLIŞ HESAP!...
HALININ ALTINDA BİRİKEN KİRLER!...
NASIL BİR GELECEK İNŞA EDİLMELİ?
VAN’A NEDEN YATIRIM YAPILMIYOR?
VAN’DA KANALİZASYONU DA AŞAN PİS KOKULAR YAYILIYOR!
BU HAKSIZLIĞA KİM DUR DİYECEK?
BARİ DİNİ BARONLAŞTIRMAYIN…!!!
EY NAMUSSUZLAR TAYFASI!....
VAN'A ÖZEL KARANTİNA MI GELİYOR?
EY İNSANOĞLU!.....
VAN DEPREMLERE HAZIR MI?
Van Kent Danışma Kurulu Hayırlı Olsun!
KUŞTAN AL HABERİ!... VAN’DA TEDİRGİN SAATLER…
HER ŞEY GÜZEL OLACAK
KORONA VİRÜS'ÜN VAN GERÇEĞİ! VAN'DA BOSTANINIZ VAR MI?
ÖLÜMÜ DE ÖLDÜREN RABBE SECDELER OLSUN!..
BİR MİLYON TÜRK VATANDAŞI KORONA VİRÜSÜNE YAKALANACAK!
VAN'DA TARİHİ OLAYLARA KARŞI BU NE BÜYÜK TEPKİSİZLİK!..
DEDİKODU VİRÜSÜ VAN'A ULAŞTI!...
DARBE OLDU ZATEN!...
KARDAN, FIRTINADAN, FELAKETTEN MEDET UMAN FESATÇILAR!...
KADERDEN KEDERE; KEDERDEN KADERE TÜRKİYE!...
VAN’DAKİ AK PARTİ GERÇEĞİNE İSTATİKSEL BAKIŞ!
VAN’DAN ELAZIĞ’A 50 BİN KONUT!...
VAN’DA ERDOĞAN’A OPERASYON MU YAPILIYOR…!!!? SAĞLIK SİSTEMİ KANSERE YAKALANDI!
VAN LİDERİNİ ARIYOR…!!!
2020’DE BİZ KAZANALIM!.. 2019-ASAYİŞ VE VAN YÖNETİMİ…!
HELAL OLSUN YILBAŞI VE MİLLİ PİYANGO!..
HER MAHALLEDE BİR TEMSİLCİLİK AÇALIM! YENİDEN CANLANALIM!
VAN VAKFI YENİ BAŞKAN VE YÖNETİMİ O KOLTUĞU HAK ETMELİLER…!!!
İŞ BAŞA DÜŞTÜ… SEÇİM VAN VAKFINA ANLAM KAZANDIRABİLECEK Mİ?
VAN VAKFI VAN’IN VE VANLININ NERESİNDE? NEYE YARAR?
BATAKLIK SİNEKLERİ!...
YOLSUZLUK TERÖRÜYLE MÜCADELEYE VAR MISINIZ?
VAN’DA TÜM CADDELER KAPATILIYOR MU?
HDP DİYARBAKIR'DAN ÇEKİLİYOR MU?
HER SANİYE ALLAH'A BAĞLIYIZ!....
ACİLEN HOCAYA VE İYİ FUTBOLCULARA İHTİYAÇ VAR!
BEYAZ MASA VE ŞİKÂYET HATTI NEDİR?
VAN’IN OLMAZSSA OLMAZI: EDREMİT!...
BENCE HEM NAMUSSUZ HEM ŞEREFSİZ HEM ADİ BUNLAR!
BU FIRSATI KAÇIRMAYALIM!
SAYIN VALİMİZE VE İŞ İNSANLARIMIZA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR!
Futbolun yediği tekmeler!...
ALMANLAR, FRANSIZLAR, AMERİKALILAR, HOLLANDALILAR! NERELERDESİNİZ?
YETMEZ Mİ ARTIK?!
VAN'DA AK PARTİNİN HAFIZASI VAR MI?
KAYYIMLA GELEN HİZMET DÖNEMİNİN SATIR BAŞLARI
ÖMER'İNİ ARAYAN ŞEHİR!
KAYYIM ÇARE Mİ, ÇIKMAZ MI? DEĞİŞEN NE OLACAK?
VAN'I TANITMA ZAMANI GELMEDİ Mİ?
VAHİM TABLO: VAN'A 70 DOKTOR ATANDI YALANINDAN 70 DOKTORUN GERÇEĞİNE!..
BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN: SAĞLIK ACİLDE!
ALKIŞLAR EĞİTİM CAMİASINA: VAN LGS'DE YEDİNCİ SIRADA!
ŞİMDİ ANLATABİLDİM Mİ?
OYNATMAYA AZ KALDI!..
AŞAĞIDAKİLER YUKARIDAKİLER
RÜŞVET, YOLSUZLUK VE TEFECİLİK
BİR SAHİPSİZ ŞEHRİN ADIDIR VAN!
Kafayı Kuma Gömenlere Gelsin!
VANSPOR VE BİR BAŞARI HİKÂYESİ
BU BAYRAM DİRİLİŞİMİZ OLSUN…!
DOĞRUYU SÖYLEMEYENLER UTANSIN…!
2-1'LE GELEN ŞAMPİYONLUK: BİRLİK, BERABERLİK!!
YYÜ, üniversiteden ibaret değil!
ORUÇTAN BAŞKA HERŞEY…!
VAN'IN ŞAMPİYONLUĞA İHTİYACI VAR…!
ZOR GÖREVE TALİP OLMAK!
ŞEHRİ-EMİN OLMAK DOĞRULUKLA OLUR, YALANLA DEĞİL!
SON DAKİKA!
HALKIN NAMUSUYLA OYNAMAK!
AMAN DİKKAT! DEĞİŞİM RÜZGARLARI MI DEDİNİZ…!?
HDP KAZANDI VAN KAYBETTİ
VAN HALKI NEDEN SANDIĞA GİTMEDİ?
BİR SEÇİMİ DAHA GERİDE BIRAKIRKEN
HDP NEDEN KAZANMALI?
3 SAATLİK UYKU!! GÖNÜLLERİN KIRILMASINDAN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNE…!
İNSAN NEDEN İNSANCIKLAŞTI!!
ÖN YARGILARA EDİ BESE!...
SİYASİLERE AÇIK MEKTUP
PROJELER DEVRİ
HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK PROJELER
KUR'AN NEYİ EMREDERSE ORADA HAYIR VARDIR….
MUTLULUĞUN SIRRI?
İKTİDAR SAVAŞLARI
PKK-HDP / DİN-GELENEK İLİŞKİSİ!
VAN'IN TV KANALI VE YÜZÜ OLACAK!
GEÇ OLMADAN HALKI DİNLEYİN ARTIK!
AK PARTİ'NİN VAN'DAKİ DÜŞMANLARINI AÇIKLIYORUM
VAN NASIL BİR VALİ GÖRMEK İSTİYOR?
AÇIKLAMAYA MUHTAÇ O KADAR SORU VAR Kİ KAFAMDA!
YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL, YADA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN!
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
KADER, GAYRETE ÂŞIKTIR!
HELAL OLSUN MİLLİ PİYANGO!..
CUMHURBAŞKANI: "VAN İÇİN HAYALLERİN VARDI! HAYDİ, SANA FIRSAT; GEL!"
KILI KIRK YARMAK!
ADAYLAR BİRİLERİ İÇİN Mİ YOKSA KENT İÇİN Mİ ADAY OLMALI?
İYİLİĞİ EMREDİP, KÖTÜLÜKTEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN UYARIYORUZ!
BEŞTE BEŞ OLSUN; BİZİM OLSUN!...
NECDET TAKVA NEDEN ADAY OLDU?
AK PARTİ'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ! 300 BİN OY NEREDE?
BAŞKAN TÜRKMENOĞLU'NA AÇIK MEKTUP!.. HAKKI TESLİM EDİN!
VAN'IN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLIYORUZ!...
NE BEKLİYORSUNUZ?
Van'da Davasına Sadık Üç Önemli İsim..
YA MECLİS ÜYELERİ? HEPİMİZ UNUTTUK MU?
BÜTÜN OYLAR HDP'YE!!...
İNSANIN KADERİ SEÇMEKTİR!
RÜZGÂR GİBİ GELDİ GEÇTİ
Şeytan Köprüsü'nü Taşlamak!..
Şehremini Aranıyor!
EĞRİYE EĞRİ, DOĞRUYA DOĞRU DEMEYİ BİLMELİYİZ!
Yerel Seçimlere Hazır mıyız?
Yeriniz Sağlam mı?
Şampiyonluğa Hazır Mıyız?
DARBELER TARİHİNDE YENİ BİR LEKE: 10 AĞUSTOS!
Van'ın Sırtından Kürk Giyenler Nerdeler?
ALOOO! SAYIN VEKİLİM!...
VAN’IN İNCİLERİ BİR BİR ELLERİMİZDEN KAYIYOR!…
HAVADA, KARADA; HALİ PÜR-MELAL'İMİZ…
ZAMANIN MÜCAHİTLERİ MÜTEAHHİT OLMASIN! MİLLETİN VEKİLİ OLMAK…
ŞANTAJCI PİSLİKLER…!!!
Bizi Değil Çocukları ve Geleceği Düşünmek Zamanıdır
BEN DİKTATÖRÜM ARKADAŞ VE DE DİKTATÖRÜ DESTEKLİYORUM!!!
24 Haziran Sonrası Ne Olacak?
İradeni kullan, geleceğine sahip çık!
İnsan neye sadık olmalı, oya mı, oyuna mı?
SAYIN CUMHURBAŞKANIM VAN SİZİ MAHÇUP ETMEYECEK!
"YALAN VE İFTİRALARI İLE ÇOK ÇOK MALUM BASIN!!!"
Gündüzün rehaveti akşamın çadırında Van seçimleri
LÜTFEN HATIRLA VE SOR!
RAMAZAN EĞLENCELERİNE BUYURUN!
EDİ BESE: VAN'DA 160 EVE EL KONULDU!
ADAYLAR NASIL AMA…?!!
Gençliğin Rol Model Arayışına Cevap Olabilecek miyiz?
Kentin geleceği mi? kendi geleceğiniz mi?
Plaketler şehri
KİMLER ADAY OLMAMALI!!!
Tek Adam mı?
TÜRKİYE'YE KATKI SUNMAK MI SİYASETTEN NEMALANMAK MI?
ERKEN SEÇİME GİDERKEN
AK PARTİ’DE OLANLARA ÖZÜ ÖZÜMÜZE BAKMAK!
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP!
PİŞMAN OLMAMAK VE VEBAL ALMAMAK İÇİN DOĞRU KARAR!
HER İŞE BURNUNUZU SOKMAYIN!...
Anlamsız sorunlar şehri!
Hedef İl Başkanı mı?
İhmalden İmhaya Van’da Kayyum gerçeği
Hisarcıklıoğlu'na Açık Mektup!
KAÇAK SU İLE ABDEST ALINIR MI?
VAN'A NE ZAMAN SIRA GELECEK!!!?
Sizi gidi istismarcılar sizi…
ÜSKÜDAR'I GEÇENLER!..
Düğmeleri yanlış iliklerseniz!
MEHTER MARŞI HIRSIZLARI!
Tepetaklak düşecek miyiz?
Aramızda STK Başkanı olmayan var mı?
Takipçinizim, Çünkü
Van'da hizmet Ankara'ya benzemiyor
Nasıl bir yeni yıl?
ALLAH İYİCE TEMİZLENENLERİ SEVER
NİÇİN GÜLÜYORSUNUZ?... ÇOK MU KOMİK!...
Van'a on yıllık kayyum atanıyor
DEVLET BABA'DAN VANLI AMCAM'A DÖNÜŞMEK
YENİ İL BAŞKANIYLA HASBIHAL
Adam harcama coğrafyasına hoş geldin başkanım!
ÜÇÜ BİR ARADA; MAHVOLDUK İLK YARIDA!
Çürüyen bürokrasi ve siyasette çürüyen araçlar
DEĞİŞTİRİN YOKSA DEĞİŞİRİZ, DEĞİŞTİRİRİZ!
VAN'DA MADDİ BAĞIMLILAR SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?
Dünyanın en huzurlu ve müreffeh kenti Van
Van ekonomisine çözüm: 'Samimiyet ve icraat'
Bir dokun bin ah işit
Haydi erkeksen bir daha yaz!
Van'da uçan trilyonlar…
EY BUKALEMUN KILIKLILAR!
Ak Partililer ve Ak Parti'den seçilenler!
Neye, niçin, neden adaysınız?
ŞAMPİYONLUKTAN ÇOOOK DAHA FAZLA!
Öldürmeden önce övmek Yaşarken sevmek…
ÇEVRE YOLUMUZ BİTİYOR!!!
ALIN SİZE BİR BÖLÜCÜLÜK YAZISI!
ADAM GİBİ ADAMLAR ARANIYOR!
Korkuyorum (!)
EMNİYETTEYİZ İNŞAALLAH!..
OHÂL üç ay daha uzatılacak! Çünkü...
NASIL BİR VALİ?
YA YENİ HÂL, YA DA İZMİHLAL!
GEVAŞ'I BENCE UNUTMAYALIM!
DİRİLİŞE VESİLE OLMASI DİLEĞİYLE
ROKETATARIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?
Derdim çoktur hangisine yanayım?
Tuttuğumuz orucun hakkını verelim!
İMAMLAR DİRİLİRSE CEMAATLER DİRİLİR!
İnternetten oyun indirmek oruç bozar mı?
Bir gazetecinin ölümü!
VALLAHİ BAŞIM AĞRIYOR: AHAN DA SİZE BELGELER!...
HERKESİ KANDIRABİLİRSİNİZ GAZETECİLERİ ASLA
AĞABABANIN İCRAATLARI HENÜZ ÇOCUKLARIN GERİSİNDE…
VAN'DA TURİZMİN PÜRMELALİ!....
Erken seçim yok: herkes masmavi olacak!
Haydi Gençler... Haydi Kadınlar...
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz!
Markalaşmak için takdire var mısınız?
Kışla’dan Van’a inen Üniversite!..
Van'da bir vefa toplantısı…
Büyükşehir havlu attı
Van’da % 40 polemiği!...
Kendi halkını yok eden sistemden kurtulmak istemezmisiniz?…
Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz!
Hepimiz intiharlardayız!..
Bileğini dört yerden kesip ölümünü yazan adam!..
Sizi gidi 15 Temmuz istismarcıları
Duyun biziiiii!
Nerdesinizzzzz!
Adam öğütme fabrikası…
Sen sütten çıkmış ak kaşık mısın?
Sizi gidi Van sevicilerrr!
Doğulu sivil toplum örgütleri artık “taziye evi” olmaktan çıksınlar.
Belediyenin yetkili kişisi vardı karşımızda
Belediyecilik oynayalım mı?
Koskocaman yalnızlık
VANSPOR BİRİNCİ LİGE!..
VANSPOR BİRİNCİ LİGE!..
HELAL OLSUN MİLLİ PİYANGO!..
Kürt’ün Kürt’ten başka düşmanı yoktur
Van'ı konuşalım istedik
Vatandaş kayyumdan memnun…
Silahların yerine konuşma zamanı gelmedi mi?
PARALEL VE DOSTLARINI NASIL TANIRSINIZ?
KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKMAK İSTİYORSAK?
DARBE GİRİŞİMİ VE MİLLET
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
buraya tıklayınız
Anketler
Van'daki hangi belediyeyi daha başarılı buluyorsunuz?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
6
0
0
0
2
2
2
Alanyaspor
6
0
0
0
2
2
3
Göztepe
4
0
0
1
1
2
4
Fatih Karagümrük
4
0
0
1
1
2
5
Beşiktaş
4
0
0
1
1
2
6
Antalyaspor
4
0
0
1
1
2
7
Kayserispor
3
0
1
0
1
2
8
Sivasspor
3
0
1
0
1
2
9
BB Erzurumspor
3
0
1
0
1
2
10
Kasımpaşa
3
0
1
0
1
2
11
Fenerbahçe
3
0
0
0
1
1
12
Hatayspor
3
0
0
0
1
1
13
Denizlispor
1
0
1
1
0
2
14
Yeni Malatyaspor
1
0
1
1
0
2
15
Gençlerbirliği
1
0
1
1
0
2
16
Trabzonspor
1
0
1
1
0
2
17
Gaziantep FK
1
0
1
1
0
2
18
Konyaspor
1
0
0
1
0
1
19
MKE Ankaragücü
0
0
1
0
0
1
20
Çaykur Rizespor
0
0
2
0
0
2
21
Başakşehir FK
0
0
2
0
0
2
Arşiv
Haber Yazılımı