Yazı Detayı
20 Mayıs 2018 - Pazar 16:34
 
Gençliğin Rol Model Arayışına Cevap Olabilecek miyiz?
A.Baki Karaca
bolge_gazetesi65@hotmail.com
 
 

     Bu kelimenin nasıl da anlam kaymasına uğradığının farkında mısınız?
Çok yakın zamana kadar gençlik denilince akla "kimlik ve ideal arayışı" gelirdi. En azından okuduğumuz kitaplarda, kulak misafiri olduğumuz, dinlediğimiz dost sohbetlerinde hep bu arayıştan bahsedilirdi.
Bir delikanlının damarlarında akan o enerjiyi yönlendireceği bir gayesi olmalıydı. Bir genç kız hayat tarzını ve hayat arkadaşını      seçerken belli bir gayeye göre hareket etmeliydi. Böylece üretkenlik çağının zirvesini yaşayan gençler, sahip oldukları enerjiyi en      yüksek değerlere harcayarak en güzel sonuçlara ulaşmalıydı.
     Şu gelip geçici hayat elbet bir gün bitecekti. Hele onun en dinamik çağı olan gençlik, bir rüya kadar gelip geçiciydi.
Üstelik gençlik çağı aynı zamanda heyecan, duygusallık ve acemilik çağı da demekti. Bu yüzden bu dizginlenmesi zor, hoyrat enerjinin deneme yanılmalarla heba edilmemesi gerekirdi.
     Aslında değerlendirilen sadece gençlerin enerjisi değildi, gencin bizzat kendisiydi.
Seçtiği o yüce gaye ve ideal sayesinde gencin bir şahsiyeti, toplumda bir ağırlığı ve tarihte bir rolü olacaktı. Böylece hayatı biyolojik bir süreç olmaktan çıkıp yüksek bir manaya bürünecekti.
     Öyleyse gençler kendilerine bir hayat gayesi seçerken çok dikkatli olmalıydı. Hayatlarını adayacakları inanç ve ideal onların hayatına gerçekten mana katmalıydı.
     Bütün bu nasihatlerin temelinde hep aynı kabul vardı: "gençlik çağında insan hayatını manalandıracak bir gaye aramalıdır. Sonra ömrünün en verimli çağını seçtiği bu gayeye adayarak fani varlığına ebedi bir değer kazandırmalıdır."
Gençlik denilince akla hemen gaye ve adanma gibi kavramların geldiği o günler geride kaldı.
Şimdilerde gençlik dediğimiz zaman akla hangi kelimeler geliyor?
Gençlik müzikleri, filmleri, internet siteleri, komik videolar…
Okul, dershane, yurtdışında eğitim, iş, başarı, kariyer, alışveriş ve eğlence mekânları…
Nasıl oldu bu?
Elbette birden bire olmadı…
     Bir zamanlar karşıt kamplarda birbirine diş bileyenler önce aynı koğuşlarda volta attılar. Daha sonra da farklı gazetelerin köşelerinden ufak tefek atışmalarla yetinir hale geldiler. Onların çocukları ise aynı okulların koridorlarında, kantinlerinde göz göze gelmeden yürüyüp geçmeyi ve kendi hayatlarına bakmayı öğrendiler.
Belki de bir zamanlar gençlere "ideal sunmak" adı altında onları silahlandıran ve birbirlerini öldürtenler yüzünden bugünkü gençler      bütün ideal empoze edenlere kulaklarını tıkar hale geldi.
     "Sen yanmazsan ben yanmazsam o yanmazsa, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa," diyerek gençleri ateşe atanlar, anne babaları da ürküttü. Onlara çocuklarını okula gönderirken "Aman yavrum, anarşistlere uyma. Sen sadece okulunu bitirmeye bak," diye tembih etme ihtiyacı htirdi.
Elbette ekonomik sistemin de etkisi vardı bu idealden yoksun, sadece kendi hayatını düşünen bencil bir bireycilik anlayışının ortaya çıkmasında.
Teknoloji hızla gelişiyordu. Babadan kalma tarlayı ekmenin, tezgâhın başına geçmenin devri geçmişti. Artık devir tahsil devriydi.
Hayatta kalmak için piyasanın istediği vasıfta bir eleman olarak yetişmek lazımdı. Kısacası, davalar ve fikri kavgalar hayat kavgasının karşısında mağlup olmuştu.
Artık devir ekonomizm devriydi. Hem, her şeye ekonomi gözlüğüyle bakılması manasında; hem de farklı ideolojilerin taraflarının bile ekonomik çıkarlar etrafında kamplaşmaları manasında…
Öyleyse gençleri de ekonomik düzenin ihtiyacına göre eğitmek lazımdı. Öyle de yapıldı…
Ülkemiz de hızla sanayileşiyordu. Küçük şehirlerden ve köylerden büyük şehirlere çok hızlı bir göç yaşanıyordu. Büyük şehirlerin çevresindeki nüfus patlaması hızıyla artıyordu. Özellikle de çok çocuklu ailelerden yetişen genç nüfus…
     Artık gençlere yüksek gayeler gösterip, ideallerle bilinçlendirmek şöyle dursun temel bir kültür ile eğitmek bile büyük bir mesele haline gelmişti.
     Köydeki kültür atmosferinden kopmuş şehirde de ekmek kavgası içinde aniden erişkinliğe adım atmış gençlerin öyle uzun uzadıya "ben hayatıma hangi referanslarla mana kazandıracağım," diye düşünme imkânı olmamıştı.
     Zaten, bırakın hayata derin veya yüce bir mana kazandırmayı, insan gibi bir hayat yaşamanın asgari şartları için bile mücadele gerekiyordu.
     BİRİNDEN KOPUK NESİLLER
     Fikri mücadele yerine ekmek kavgası veren nesil de gelip geçti. Artık ülkemiz gerçekten de çağ atlamıştı. El kadar çocuklar babalarının dilinden anlamadığı makineleri topaç çevirir gibi ustaca kullanıyordu.
     Artık devir, baba parasıyla rahat bir şekilde yetişen gençlerin devriydi. Bu gençler anne babaları gibi belediyenin kazıp bıraktığı, çamur deryası sokaklardan yürüyerek okullarına gitmiyordu, özel güvenlikten geçerek girilen sitelerinden okullarına servislerle taşınıyordu.
     Bu gençlerin kendilerine ayıracakları çok zamanları ve imkânları vardı. Ama bunları değerlendirmek için bir gayeleri var mıydı?
Hayat kavgasından başka bir şey bilmeyen anne babalar çocuklarına nasıl bir gaye gösterecekti ki?
Hem bilgisayarı açıp kapatmayı bile bilmeyen bir anne-babanın nasihatlerini kim dinlerdi ki? Eski zamanlarda gençlik çağı yeteneklerin işlenmediği, değerlendirilmediği acemilik çağı olarak görülürdü. O zamanlar yaşlılar gençlere hem hayatta lazım olacak beceriler konusunda eğitim verirken hem de hayat felsefesini aktarırdı. Bu arada da tecrübelerini aktarırken değerleri ve kültürü de gelecek nesle aktarırdı.
     Peki, bu yeni nesil gençlere hangi yetişkinler bir şeyler öğretebilecekti?
Bir iki tuşa basınca dünyanın bilgisine ulaşan gençler, yetişkinlerden bir şey öğrenmeye ihtiyaç hisseder miydi?
     Artık yeniyetmelerle görmüş geçirmişlerin arasındaki o kadim hiyerarşi bozulmuştu bir kere… Artık anneler çocuklarına laf söyleme korkuyordu, ters bir laf işitmemek için.
Hatta gazeteler, annesini bıçaklayan genç kızları, okullarda öğretmen döven zorbaları yazıyordu. İnternette arama motoruna "otobüste yaşlılara yer vermeyen gençler," yazıp tıkladığınızda "günlere gidip pasta tıkınıp otobüse binince kendisine mağdur süsü veren teyzelere gıcık olan insan tipi," gibi mesajlarla dolu siteler çıkıyor.
Buna da şaşmamak lazım. Bu gençlere her şeye maddiyat gözlüğüyle bakmayı biz öğretmedik mi?
Öyleyse artık gerek biyolojik, gerek ekonomik yönden üretkenliği kalmamış yaşlılara değer vermemelerini neden yadırgıyoruz ki?
Modern dünya anlayışı sadece dünya hayatına, maddeye ve dolayısıyla bedeni-zihni yeteneklere değer verdiği için bunların zirvede olduğu gençlik çağını yüceltmesi normaldir. Bu durumda sağlıklı gençler dışındaki tüm kesimler, engelliler, hastalar, yaşlılar ve düşük yeteneklere sahip sıradan insanlar değersiz görülecek hatta ayak bağı sayılacaktır.
İnternette "yaşlı" kelimesiyle arama yapmaya kalktığınızda hemen yaşlı bakımı, yaşlılık çağı hastalıkları, huzurevleri gibi kelimelerin teklif edilmesi bu durumu çok güzel tasvir etmektedir.
İnsana beden ve beyin fonksiyonları nokta ı zarından bakan bir medeniyet için "yaşlı" sadece bakılması gereken bir varlıktır.
Öte yandan nüfus yaşlanması sorunuyla birlikte sayıları artan yaşlıların bakımı ekonomik bir problem olarak algılanır olmuştur. Artık haberlerde yaşlı bakımı gibi konular "Japonyada yaşlı bakımında kullanılabilecek robotlar tasarlandı" türünden başlıklarla yer almaktadır.
Anlaşılan hiçbir hak edişin karşılığı olmaksızın, sırf doğuştan getirdiği güç ve yeteneklerle şımaran gençlerin, anne babalarını robotların insafına terk ettiği bir çağa doğru gidiyoruz.
Peki, bu gidişatın sonu ne olacak?
     Anlaşılan bir gayeye adanmadan, sırf dünyalık kazanmak için yaşanan bir gençliğin sonu aynı felsefeyle yetiştirilmiş gençler tarafından ıskartaya çıkarılmakla sonlanacak. Bu korkunç kâbusu olabildiğince geciktirmek maksadıyla gençmiş gibi görünmek için çırpınanlar ise sadece sahte gençlik çözümleri pazarlayanları zengin etmiş olacaklar.
     Peki, bizim istediğimiz bu mu?
     Örnek alınacak bir büyük olmak için biz Müslümanların gençliğe ve yaşlılığa bakışı nedir, ne olmalıdır?
Maddiyatçılık çağının kuşatması altındaki gençlerimizi, kendilerini fani lezzetlere satmamaya, ebedi bir hayat için yaşamaya ikna edebilecek miyiz?
     Onların karşısına sadece yaşlanmamış, kemale ermiş, saygı uyandıran ve rehber olarak görülüp nasihatlerine başvurulan büyükler olarak çıkabilecek miyiz?
     Gençlere özenen değil, gençlerin özendiği, onlara "inşallah ben de onun yaşına gelince onun gibi olabilirim" dedirten muhterem yaşlılar…Zorla el öptürerek, harçlık ve maaş karşılığında satın alarak değil, içten bir şefkatin ve iyiliğin karşılığında samimi bir saygı gören ihtiyarlar…    
     Beli yaşlılığın acizliğinden değil, "olgun başağın boynu eğri olur" manasında, Rabbinin ve Rabbinin buyurduğu yüce hakikatlerin önünde eğilmiş; ama kendisi Rabbi önünde eğildikçe Rabbinin katında kıymeti yükselmiş tevazu sultanları…
Dünyaya tamah etmeyen ama dünya işlerini en iyi şekilde çekip çeviren ve imkânlarını cepsiz kefen için saklamayıp ölümsüz gayeler uğruna sarf eden model insanlar… Modası geçmeyecek hakikatlere tutunduğu için asla zamanın gerisine düşmeyen, vücudu yaşlandıkça imanı gençleşen kâmil delikanlılar…
     Yaratılış mucizesine mazhar, rahmet abidesi bedenini vakar örtüsüne bürüyen, kendisine baktığımızda sadece şefkat ve muhabbetle mütebessim yüz hatlarını gördüğümüz muhabbet fedaisi anneler ve babalar…
İlmi, irfanı, iyiliği ve faziletiyle gönüllerde taht kurmuş muhterem şahsiyetler olarak çıkabilecek miyiz?
Kendimizi de gençlerimizi de, gittikçe kalabalıklaşan ve anlamsızlaşan maddiyatçı dünyanın soluk gölgeleri olarak geçip gitmekten kurtarabilecek; Rahimiyet tecellisi, ebedileştirici bir kimliğe, Âlemlerin Rabbinin kulluğu sıfatına layık olabilecek miyiz?
Ne dersiniz?
     Gençliğe rol  model olabilecek miyiz?

 
Etiketler: Gençliğin, Rol, Model, Arayışına, Cevap, Olabilecek, miyiz?,
Yorumlar
Diğer Yazılar
VAN SPOR'A BAŞKAN ARANIYOR AMMA!...
KURBANLIK KURBANLAR!....
KADININ BEYANI ESASTIR SÖYLEMİ ÜZERİNE!
MEYDANLARDAN BANDOLARA GİDEN YOLDA 15 TEMMUZ!...
İPLER KİMİN ELİNDE?..
VAN'DA SİYASET KATLİAMI!...
YANLIŞ HESAP!...
HALININ ALTINDA BİRİKEN KİRLER!...
NASIL BİR GELECEK İNŞA EDİLMELİ?
VAN’A NEDEN YATIRIM YAPILMIYOR?
VAN’DA KANALİZASYONU DA AŞAN PİS KOKULAR YAYILIYOR!
BU HAKSIZLIĞA KİM DUR DİYECEK?
BARİ DİNİ BARONLAŞTIRMAYIN…!!!
EY NAMUSSUZLAR TAYFASI!....
VAN'A ÖZEL KARANTİNA MI GELİYOR?
EY İNSANOĞLU!.....
VAN DEPREMLERE HAZIR MI?
Van Kent Danışma Kurulu Hayırlı Olsun!
KUŞTAN AL HABERİ!... VAN’DA TEDİRGİN SAATLER…
HER ŞEY GÜZEL OLACAK
KORONA VİRÜS'ÜN VAN GERÇEĞİ! VAN'DA BOSTANINIZ VAR MI?
ÖLÜMÜ DE ÖLDÜREN RABBE SECDELER OLSUN!..
BİR MİLYON TÜRK VATANDAŞI KORONA VİRÜSÜNE YAKALANACAK!
VAN'DA TARİHİ OLAYLARA KARŞI BU NE BÜYÜK TEPKİSİZLİK!..
DEDİKODU VİRÜSÜ VAN'A ULAŞTI!...
DARBE OLDU ZATEN!...
KARDAN, FIRTINADAN, FELAKETTEN MEDET UMAN FESATÇILAR!...
KADERDEN KEDERE; KEDERDEN KADERE TÜRKİYE!...
VAN’DAKİ AK PARTİ GERÇEĞİNE İSTATİKSEL BAKIŞ!
VAN’DAN ELAZIĞ’A 50 BİN KONUT!...
VAN’DA ERDOĞAN’A OPERASYON MU YAPILIYOR…!!!? SAĞLIK SİSTEMİ KANSERE YAKALANDI!
VAN LİDERİNİ ARIYOR…!!!
2020’DE BİZ KAZANALIM!.. 2019-ASAYİŞ VE VAN YÖNETİMİ…!
HELAL OLSUN YILBAŞI VE MİLLİ PİYANGO!..
HER MAHALLEDE BİR TEMSİLCİLİK AÇALIM! YENİDEN CANLANALIM!
VAN VAKFI YENİ BAŞKAN VE YÖNETİMİ O KOLTUĞU HAK ETMELİLER…!!!
İŞ BAŞA DÜŞTÜ… SEÇİM VAN VAKFINA ANLAM KAZANDIRABİLECEK Mİ?
VAN VAKFI VAN’IN VE VANLININ NERESİNDE? NEYE YARAR?
BATAKLIK SİNEKLERİ!...
YOLSUZLUK TERÖRÜYLE MÜCADELEYE VAR MISINIZ?
VAN’DA TÜM CADDELER KAPATILIYOR MU?
HDP DİYARBAKIR'DAN ÇEKİLİYOR MU?
HER SANİYE ALLAH'A BAĞLIYIZ!....
ACİLEN HOCAYA VE İYİ FUTBOLCULARA İHTİYAÇ VAR!
BEYAZ MASA VE ŞİKÂYET HATTI NEDİR?
VAN’IN OLMAZSSA OLMAZI: EDREMİT!...
BENCE HEM NAMUSSUZ HEM ŞEREFSİZ HEM ADİ BUNLAR!
BU FIRSATI KAÇIRMAYALIM!
SAYIN VALİMİZE VE İŞ İNSANLARIMIZA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR!
Futbolun yediği tekmeler!...
ALMANLAR, FRANSIZLAR, AMERİKALILAR, HOLLANDALILAR! NERELERDESİNİZ?
YETMEZ Mİ ARTIK?!
VAN'DA AK PARTİNİN HAFIZASI VAR MI?
KAYYIMLA GELEN HİZMET DÖNEMİNİN SATIR BAŞLARI
ÖMER'İNİ ARAYAN ŞEHİR!
KAYYIM ÇARE Mİ, ÇIKMAZ MI? DEĞİŞEN NE OLACAK?
VAN'I TANITMA ZAMANI GELMEDİ Mİ?
VAHİM TABLO: VAN'A 70 DOKTOR ATANDI YALANINDAN 70 DOKTORUN GERÇEĞİNE!..
BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN: SAĞLIK ACİLDE!
ALKIŞLAR EĞİTİM CAMİASINA: VAN LGS'DE YEDİNCİ SIRADA!
ŞİMDİ ANLATABİLDİM Mİ?
OYNATMAYA AZ KALDI!..
AŞAĞIDAKİLER YUKARIDAKİLER
RÜŞVET, YOLSUZLUK VE TEFECİLİK
BİR SAHİPSİZ ŞEHRİN ADIDIR VAN!
Kafayı Kuma Gömenlere Gelsin!
VANSPOR VE BİR BAŞARI HİKÂYESİ
BU BAYRAM DİRİLİŞİMİZ OLSUN…!
DOĞRUYU SÖYLEMEYENLER UTANSIN…!
2-1'LE GELEN ŞAMPİYONLUK: BİRLİK, BERABERLİK!!
YYÜ, üniversiteden ibaret değil!
ORUÇTAN BAŞKA HERŞEY…!
VAN'IN ŞAMPİYONLUĞA İHTİYACI VAR…!
ZOR GÖREVE TALİP OLMAK!
ŞEHRİ-EMİN OLMAK DOĞRULUKLA OLUR, YALANLA DEĞİL!
SON DAKİKA!
HALKIN NAMUSUYLA OYNAMAK!
AMAN DİKKAT! DEĞİŞİM RÜZGARLARI MI DEDİNİZ…!?
HDP KAZANDI VAN KAYBETTİ
VAN HALKI NEDEN SANDIĞA GİTMEDİ?
BİR SEÇİMİ DAHA GERİDE BIRAKIRKEN
HDP NEDEN KAZANMALI?
3 SAATLİK UYKU!! GÖNÜLLERİN KIRILMASINDAN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNE…!
İNSAN NEDEN İNSANCIKLAŞTI!!
ÖN YARGILARA EDİ BESE!...
SİYASİLERE AÇIK MEKTUP
PROJELER DEVRİ
HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK PROJELER
KUR'AN NEYİ EMREDERSE ORADA HAYIR VARDIR….
MUTLULUĞUN SIRRI?
İKTİDAR SAVAŞLARI
PKK-HDP / DİN-GELENEK İLİŞKİSİ!
VAN'IN TV KANALI VE YÜZÜ OLACAK!
GEÇ OLMADAN HALKI DİNLEYİN ARTIK!
AK PARTİ'NİN VAN'DAKİ DÜŞMANLARINI AÇIKLIYORUM
VAN NASIL BİR VALİ GÖRMEK İSTİYOR?
AÇIKLAMAYA MUHTAÇ O KADAR SORU VAR Kİ KAFAMDA!
YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL, YADA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN!
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
KADER, GAYRETE ÂŞIKTIR!
HELAL OLSUN MİLLİ PİYANGO!..
CUMHURBAŞKANI: "VAN İÇİN HAYALLERİN VARDI! HAYDİ, SANA FIRSAT; GEL!"
KILI KIRK YARMAK!
ADAYLAR BİRİLERİ İÇİN Mİ YOKSA KENT İÇİN Mİ ADAY OLMALI?
İYİLİĞİ EMREDİP, KÖTÜLÜKTEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN UYARIYORUZ!
BEŞTE BEŞ OLSUN; BİZİM OLSUN!...
NECDET TAKVA NEDEN ADAY OLDU?
AK PARTİ'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ! 300 BİN OY NEREDE?
BAŞKAN TÜRKMENOĞLU'NA AÇIK MEKTUP!.. HAKKI TESLİM EDİN!
VAN'IN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLIYORUZ!...
NE BEKLİYORSUNUZ?
Van'da Davasına Sadık Üç Önemli İsim..
YA MECLİS ÜYELERİ? HEPİMİZ UNUTTUK MU?
BÜTÜN OYLAR HDP'YE!!...
İNSANIN KADERİ SEÇMEKTİR!
RÜZGÂR GİBİ GELDİ GEÇTİ
Şeytan Köprüsü'nü Taşlamak!..
Şehremini Aranıyor!
EĞRİYE EĞRİ, DOĞRUYA DOĞRU DEMEYİ BİLMELİYİZ!
Yerel Seçimlere Hazır mıyız?
Yeriniz Sağlam mı?
Şampiyonluğa Hazır Mıyız?
DARBELER TARİHİNDE YENİ BİR LEKE: 10 AĞUSTOS!
Van'ın Sırtından Kürk Giyenler Nerdeler?
ALOOO! SAYIN VEKİLİM!...
VAN’IN İNCİLERİ BİR BİR ELLERİMİZDEN KAYIYOR!…
HAVADA, KARADA; HALİ PÜR-MELAL'İMİZ…
ZAMANIN MÜCAHİTLERİ MÜTEAHHİT OLMASIN! MİLLETİN VEKİLİ OLMAK…
ŞANTAJCI PİSLİKLER…!!!
Bizi Değil Çocukları ve Geleceği Düşünmek Zamanıdır
BEN DİKTATÖRÜM ARKADAŞ VE DE DİKTATÖRÜ DESTEKLİYORUM!!!
24 Haziran Sonrası Ne Olacak?
İradeni kullan, geleceğine sahip çık!
İnsan neye sadık olmalı, oya mı, oyuna mı?
SAYIN CUMHURBAŞKANIM VAN SİZİ MAHÇUP ETMEYECEK!
"YALAN VE İFTİRALARI İLE ÇOK ÇOK MALUM BASIN!!!"
Gündüzün rehaveti akşamın çadırında Van seçimleri
LÜTFEN HATIRLA VE SOR!
RAMAZAN EĞLENCELERİNE BUYURUN!
EDİ BESE: VAN'DA 160 EVE EL KONULDU!
ADAYLAR NASIL AMA…?!!
Kentin geleceği mi? kendi geleceğiniz mi?
Plaketler şehri
KİMLER ADAY OLMAMALI!!!
Tek Adam mı?
TÜRKİYE'YE KATKI SUNMAK MI SİYASETTEN NEMALANMAK MI?
ERKEN SEÇİME GİDERKEN
AK PARTİ’DE OLANLARA ÖZÜ ÖZÜMÜZE BAKMAK!
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP!
PİŞMAN OLMAMAK VE VEBAL ALMAMAK İÇİN DOĞRU KARAR!
HER İŞE BURNUNUZU SOKMAYIN!...
Anlamsız sorunlar şehri!
Hedef İl Başkanı mı?
İhmalden İmhaya Van’da Kayyum gerçeği
Hisarcıklıoğlu'na Açık Mektup!
KAÇAK SU İLE ABDEST ALINIR MI?
VAN'A NE ZAMAN SIRA GELECEK!!!?
Sizi gidi istismarcılar sizi…
ÜSKÜDAR'I GEÇENLER!..
Düğmeleri yanlış iliklerseniz!
MEHTER MARŞI HIRSIZLARI!
Tepetaklak düşecek miyiz?
Aramızda STK Başkanı olmayan var mı?
Takipçinizim, Çünkü
Van'da hizmet Ankara'ya benzemiyor
Nasıl bir yeni yıl?
ALLAH İYİCE TEMİZLENENLERİ SEVER
NİÇİN GÜLÜYORSUNUZ?... ÇOK MU KOMİK!...
Van'a on yıllık kayyum atanıyor
DEVLET BABA'DAN VANLI AMCAM'A DÖNÜŞMEK
YENİ İL BAŞKANIYLA HASBIHAL
Adam harcama coğrafyasına hoş geldin başkanım!
ÜÇÜ BİR ARADA; MAHVOLDUK İLK YARIDA!
Çürüyen bürokrasi ve siyasette çürüyen araçlar
DEĞİŞTİRİN YOKSA DEĞİŞİRİZ, DEĞİŞTİRİRİZ!
VAN'DA MADDİ BAĞIMLILAR SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?
Dünyanın en huzurlu ve müreffeh kenti Van
Van ekonomisine çözüm: 'Samimiyet ve icraat'
Bir dokun bin ah işit
Haydi erkeksen bir daha yaz!
Van'da uçan trilyonlar…
Değişim Bakanlığı ve Van
EY BUKALEMUN KILIKLILAR!
Ak Partililer ve Ak Parti'den seçilenler!
Neye, niçin, neden adaysınız?
ŞAMPİYONLUKTAN ÇOOOK DAHA FAZLA!
Öldürmeden önce övmek Yaşarken sevmek…
ÇEVRE YOLUMUZ BİTİYOR!!!
ALIN SİZE BİR BÖLÜCÜLÜK YAZISI!
ADAM GİBİ ADAMLAR ARANIYOR!
Korkuyorum (!)
EMNİYETTEYİZ İNŞAALLAH!..
OHÂL üç ay daha uzatılacak! Çünkü...
NASIL BİR VALİ?
YA YENİ HÂL, YA DA İZMİHLAL!
GEVAŞ'I BENCE UNUTMAYALIM!
DİRİLİŞE VESİLE OLMASI DİLEĞİYLE
ROKETATARIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?
Derdim çoktur hangisine yanayım?
Tuttuğumuz orucun hakkını verelim!
İMAMLAR DİRİLİRSE CEMAATLER DİRİLİR!
İnternetten oyun indirmek oruç bozar mı?
Bir gazetecinin ölümü!
VALLAHİ BAŞIM AĞRIYOR: AHAN DA SİZE BELGELER!...
HERKESİ KANDIRABİLİRSİNİZ GAZETECİLERİ ASLA
AĞABABANIN İCRAATLARI HENÜZ ÇOCUKLARIN GERİSİNDE…
VAN'DA TURİZMİN PÜRMELALİ!....
Erken seçim yok: herkes masmavi olacak!
Haydi Gençler... Haydi Kadınlar...
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz!
Markalaşmak için takdire var mısınız?
Kışla’dan Van’a inen Üniversite!..
Van'da bir vefa toplantısı…
Büyükşehir havlu attı
Van’da % 40 polemiği!...
Kendi halkını yok eden sistemden kurtulmak istemezmisiniz?…
Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz!
Hepimiz intiharlardayız!..
Bileğini dört yerden kesip ölümünü yazan adam!..
Sizi gidi 15 Temmuz istismarcıları
Duyun biziiiii!
Nerdesinizzzzz!
Adam öğütme fabrikası…
Sen sütten çıkmış ak kaşık mısın?
Sizi gidi Van sevicilerrr!
Doğulu sivil toplum örgütleri artık “taziye evi” olmaktan çıksınlar.
Belediyenin yetkili kişisi vardı karşımızda
Belediyecilik oynayalım mı?
Koskocaman yalnızlık
VANSPOR BİRİNCİ LİGE!..
VANSPOR BİRİNCİ LİGE!..
HELAL OLSUN MİLLİ PİYANGO!..
Kürt’ün Kürt’ten başka düşmanı yoktur
Van'ı konuşalım istedik
Vatandaş kayyumdan memnun…
Silahların yerine konuşma zamanı gelmedi mi?
PARALEL VE DOSTLARINI NASIL TANIRSINIZ?
KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKMAK İSTİYORSAK?
DARBE GİRİŞİMİ VE MİLLET
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
buraya tıklayınız
Anketler
Van'daki hangi belediyeyi daha başarılı buluyorsunuz?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
69
0
5
9
20
34
2
Trabzonspor
65
0
5
11
18
34
3
Beşiktaş
62
0
10
5
19
34
4
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
5
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
6
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
7
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
8
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
9
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
10
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
11
Göztepe
42
0
14
9
11
34
12
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
13
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
14
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
15
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
16
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
17
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
18
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
Arşiv
Haber Yazılımı