Yazı Detayı
03 Şubat 2020 - Pazartesi 09:34
 
VAN’DAKİ AK PARTİ GERÇEĞİNE İSTATİKSEL BAKIŞ!
A.Baki Karaca
bolge_gazetesi65@hotmail.com
 
 

Van liderini arıyor yazımdan sonra binlerce yorum aldım genelden ve özelden.
Tepkiler çok daha fazlaydı doğrusu.
Hüseyin Çelik Bey ile ilgili görüşlerimi beğenenler ve çok yerinde yazmışsınız diyenler olduğu
gibi, “Bir daha mı Çelikler?” diye endişelerini dile getirenler de çoktu.
Çelik’e yapılan eleştiriler, genelde kendi içinde farklı ve zaman zaman çelişkiliydi. Onun Van’ı
unuttuğu hatta Van’daki siyasetin gelişmesine engel olduğu diyenlerin yanında Van’ı uzaktan ve
gizli bir elle yönettiğini iddia edenler de vardı.
Kayhan Türkmenoğlu gerçeği ortadayken Hüseyin Çelik’in Van ilinde birçok liyakatsiz insanı
siyasete soktuğu isimlerin hiçbirisi Van’da yaşamıyor diyenler vardı.
Yanı sıra, Van onu büyüttü, siyaset yaptığında AK partinin rüzgârı estiğinde binlerce insan
yanında, önünde, arkasında ölümüne destek verdi ancak AK Parti Van’da kötü günler geçirirken
Hüseyin bey yanlarında yer almadı hatta kaybetmesi için köstek oldu” diyenler de bulunuyordu.
Binlerce yorumda ağır ithamlarda övgülerde vardı.
Ben halisane duygularla bir yazı aldım kaleme. Sayın Çelik kendini sorgular özeleştiri yapma
erdemini gösterirse, ülkeye ve özelde Van’a çok şeyler katar düşüncesindeyim.
Kısaca geçen bu uzun sürece rağmen “Doğu cephesinde pek de değişen bir şey yoktu!” Bu tür
eleştiriler, bizde hiçbir zaman bitmeyecek gibi duruyor. Ancak Hüseyin Çelik, yaptıkları ve
Türkiye gerçeğinde durduğu yer itibariyle de her zaman tartışılacaktır. Çünkü onu takdir
edenler, Hüseyin Çelik’in sadece Van özelinde değil Türkiye gerçeğinde de çok önemli bir yeri
olduğunu ve eğer uzaklaşmasaydı / uzaklaştırılmasaydı Ak Parti’ye çok büyük hizmetler
edeceğini bugünkü içinde bulunduğumuz siyasi krizin derinleşmemesi için çok büyük katkı
sunacaklarını da teslim etmişlerdir. Onun Van’da yaptıkları veya bulunduğu süreçteki Ak Parti
ivmesini, aşağıdaki tablolarla da takip etmek mümkündür.
Siyaset iki temel argüman üzerine inşa edilir. Bunlardan birincisi siyasi aktörleri diğeri de
siyasal ilkeler. Her ikisi de birbirini besler. Sözgelimi bir toplumda çok önemli bir siyasi aktör
olunabilir. Ancak bu görevi yerine getirme konusunda uygun bir siyasi iklim ya da sizin
ilkelerinizle örtüşen uygun bir siyasal parti olmazsa iktidarı elde etme şansınız zor olabilir.
Türkiye siyasetinde lider eksenli siyaset yapma tarzının daha belirleyici olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak lideri ortaya çıkaran şey de o dönemdeki koşullardır. Daha doğrusu zamanın ruhu ile
siyasi aktörün gücünün örtüşmesidir. Örneğin 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel
seçimlerde siyasal aktörler ile siyasal ve toplumsal konjonktür arasındaki uyumsuzluk AK Parti
için görece bir başarısızlığa neden olmuşken, 1 Kasım’da tekrarlanan seçimlerde siyasal aktörler
ile siyasal ve toplumsal konjonktür arasında denge sağlanmış ve AK Parti’ye yeniden tek başına
iktidar olma fırsatı sunulmuştur. 3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimlerde AK Parti’nin tek
başına iktidar olmasını sağlayan da yine siyasal aktörler ile siyasal ve toplumsal konjonktür
arasındaki dengeden kaynaklanmıştır. Üstelik AK Parti Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan’a
seçilme yasağı konduğu halde bu başarı elde edilmiştir.

Aşağıdaki tablolarda AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana Van’da elde etmiş olduğu sonuçlar
yer almaktadır. İki dönem Hüseyin Çelik’in öne çıktığı bir siyasi tablo söz konusu olmuş, 24
Haziran’da ise bu tablo milletvekilliği bazında tamamen değişmiştir. Önceki dönem
aktörlerinden Gülşen Orhan Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanlığı, Kayhan Türkmenoğlu ise İl
Başkanlığı, Burhan Kayatürk ise Genel Merkez’de görevini yürütmektedir. Mustafa Bilici Gelecek
Partisi’ne geçerken İkram Dinçer ise Babacan tarafından kurulacak olan Partiyle ilişkilerini
sürdürmekte olduğu iddia edilmektedir.
Kenara çekilen bazı AK partili eski Vekillerde var tabi.
Bu değişimler ayrı bir yazı konusu olacak ileride…
Aşağıdaki tablolarda da görüldüğü üzere siyaset bir değişim ve dönüşüm süreciyle birlikte
evrilmekte ve siyasal aktörler de buna bağlı olarak değişmektedir. Elbette yerel düzeyde siyaset
yapan aktörlerin siyasal başarıdaki rolleri yadsınamaz ancak yapılan işlerin, elde edilen
başarıların, sağlanan hizmetlerin yalnızca yerel düzeyde kişilere bağlanması siyasetin bir yanını
ihmal etmek anlamına gelir ki bu da şahısların partinin önüne geçmesi gibi bir yanlışa yol açar.
Kendisine çok güvenen bir siyasal aktörün gücünü ölçmek için bağımsız aday olması halinde
alacağı oyu hesaba katarak değerlendirmek gerekir.
Bir şehrin gelişmesinde en önemli işlevi üstlenen oluşumlardan biri o şehrin lobisi ve lobinin
gücüdür. Lobi ne kadar güçlü olursa şehrin önü de onunla orantılı olarak açılır. Gönül ister ki
Van’ın yetiştirmiş olduğu bürokrat, siyasetçi ve iş insanları yalnızca ülkemizde değil uluslararası
alanda da etkili olabilsinler. Böylece şehrimizin marka değerini ve temsiliyet gücünü arttırırlar.
Ama ne yazık ki bu şehrin yetiştirmiş olduğu insanlar bir süre sonra bu şehirle olan aidiyet
bağlarını koparıyorlar ya da koparılmak zorunda kalıyorlar. Bu noktada temsiliyet ilişkisinin
yerel, bölgesel ulusal ve uluslararası düzeyde kurulabileceği bir anlayış ortaya konmalıdır.
Bizler de ne yazık ki biraz öne çıkmış değerlerimizi bir şekilde yerele hapsedip onların
enerjisinden yararlanmıyoruz. Ya da bu kişiler dışarıda arayıp bulamadıklarını elde etmek için
bir daha yeniden yerele dönmek zorunda kalıyorlar. Yerele geri geldikleri zaman da bu kez
toplum nezdinde dükkâna geri dönen kürkçü misali bir tavırla karşılaşıyorlar. Olması gereken
yetiştirip göndermiş olduğumuz değerlerin her alanda kendilerinden sonra gelecek insanları
yetiştirmeleri onlara rehberlik etmeleridir. Son 20 yılda hep aynı siyasi aktörlere dönüp medet
ummamızda acaba onların etkisi ne kadardır. Kendileri bir üst mertebeye çıktıktan sonra bir
nevi usta çırak ilişkisini kurup yeni değerlerin yetişmesine neden katkı sunmuyorlar. Kendileri
siyaset sahnesine birer genç olarak çıkarken neden kendileri gibi olan gençlere bu yolu
açmıyorlar. Siyaset insan kazanma sanatı ise neden insanlar siyasetin ötekisi olarak ilan edilip
değersizleştiriliyorlar?

3 Kasım 2002 seçimlerinde Ak Parti 7 milletvekillinden 6’sını kazanarak büyük bir başarı elde
etmiştir. AK Parti 66.797 oy almışken Demokratik Halk Partisi 105.520 oy almış ancak yüzde 10
barajını aşamamıştır. CHP 13.307 oyla bir milletvekili kazanmışken DYP 16.743 oy aldığı halde
barajı geçemediği için milletvekilliği elde edememiştir.
MEHMET KARTAL CUMHURİYET HALK PARTİSİ
HÜSEYİN ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
HACI BİNER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MALİKİ EJDER ARVAS                       ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ASUMAN YEKTA HAYDAROĞLU        ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
CÜNEYT KARABIYIK                          ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
HALİL KAYA                                       ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti 163.193 oy alarak 5 milletvekili çıkarmışken
günümüzdeki HDP orijinli bağımsızlar da 99.973 oyla 2 milletvekili elde etmişlerdir. AK
Parti’de bir önceki seçimde kazanan siyasal aktörlerden yalnızca bir kişi Hüseyin Çelik bu
seçimde aday olmuş ve kazanmıştır.
HÜSEYİN ÇELİK                            ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
İKRAM DİNÇER                             ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KEREM ALTUN                             ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KAYHAN TÜRKMENOĞLU             ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
GÜLŞEN ORHAN                          ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
FATMA KURTULAN                       BAĞIMSIZ
ÖZDAL ÜÇER                               BAĞIMSIZ

12 Haziran 2011 seçimlerinde AK Parti 171.753 oyla 4 milletvekili bağımsızlar da 211.131 oyla
eşit sayıda milletvekilliği kazanmışlardır. Bu seçimde önceki dönem milletvekillerinden sadece
Gülşen Orhan aday olmuş ve kazanmış, Hüseyin Çelik Gaziantep seçim bölgesine kaydırılmış
Burhan Kayatürk ise Ankara’dan Van’a kaydırılmıştır.
BURHAN KAYATÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
FATİH ÇİFTCİ                            ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MUSTAFA BİLİCİ                       ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
GÜLŞEN ORHAN                     ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KEMAL AKTAŞ                       BAĞIMSIZ
ÖZDAL ÜÇER                         BAĞIMSIZ
AYSEL                                  TUĞLUK BAĞIMSIZ
NAZMİ GÜR                           BAĞIMSIZ

7 Haziran 2015 seçimlerinde ise Ak Parti 101,153 oyla yalnızca bir milletvekili kazanmış iken
HDP 370,829 oyla 7 milletvekili kazanmıştır. Bu seçimde bir önceki dönem milletvekillerinden
sadece Burhan Kayatürk aday olmuş ve kazanmıştır.
BURHAN KAYATÜRK                 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
FİGEN YÜKSEKDAĞ                 HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
LEZGİN BOTAN                          HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
YURDUSEV ÖZSÖKMENLER      HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
ADEM ÖZCANER                       HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
TUĞBA HEZER                          HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
SELAMİ ÖZYAŞAR                    HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
REMZİ ÖZGÖKÇE                     HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1 Kasım 2015 seçimlerinde Ak Parti 149.796 oy almış ve 2 milletvekili kazanmış, HDP ise
313.177 oy almış ve 6 milletvekili kazanmıştır. Bir önceki dönemde kazanan Burhan Kayatürk
yeniden aday olmuş, ayrıca daha önce bakanlık dahil çeşitli önemli görevlerde bulunan Beşir
Atalay seçilmiştir. HDP listesinde ise 3 yeni isim milletvekili olmuştur.

BEŞİR ATALAY                     ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
BURHAN KAYATÜRK            ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
FİGEN YÜKSEKDAĞ            HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
LEZGİN BOTAN                    HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
NADİR YILDIRIM                  HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
TUĞBA HEZER ÖZTÜRK      HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
ADEM GEVERİ                    HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN     HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti 167.667 oy almış ve 3 milletvekili kazanmış, HDP ise
313.017 oy almış ve 4 milletvekili kazanmıştır. AK Partide bir önceki dönem milletvekili
olanlardan hiç biri bu kez listede yer almamıştır.
OSMAN NURİ GÜLAÇAR        ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
İRFAN KARTAL                      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ABDULAHAT ARVAS              ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
SEZAİ TEMELLİ                     HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN       HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
MURAT SARISAÇ                   HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
MUAZZEZ ORHAN                  HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
TAYİP TEMEL                         HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

Yukarıdaki tabloya baktığımızda Hüseyin Beyle başlayan büyüme oranının kendisinin Van’da aday
gösterilmemesinden sonra yavaş yavaş aşağılara kadar indiğini görürsünüz. Bu da Hüseyin Çelik ile
ilgili düşüncelerimizle eldeki verilerin örtüştüğünü gösteriyor. Neticede onun Van ve ülke için
bir değer ve doğrularının hatalarından fazla olduğunu düşünüyorum.
Ancak maalesef yukarıdaki tablo AK partinin çöküşe geçtiği ve Van’da en fazla hasar gördüğü
dönem Burhan Kayatürk ve Beşir Atalay dönemi olduğu görülüyor…

 
Etiketler: VAN’DAKİ, AK, PARTİ, GERÇEĞİNE, İSTATİKSEL, BAKIŞ!,
Yorumlar
Diğer Yazılar
KURBANLIK KURBANLAR!....
KADININ BEYANI ESASTIR SÖYLEMİ ÜZERİNE!
MEYDANLARDAN BANDOLARA GİDEN YOLDA 15 TEMMUZ!...
İPLER KİMİN ELİNDE?..
VAN'DA SİYASET KATLİAMI!...
YANLIŞ HESAP!...
HALININ ALTINDA BİRİKEN KİRLER!...
NASIL BİR GELECEK İNŞA EDİLMELİ?
VAN’A NEDEN YATIRIM YAPILMIYOR?
VAN’DA KANALİZASYONU DA AŞAN PİS KOKULAR YAYILIYOR!
BU HAKSIZLIĞA KİM DUR DİYECEK?
BARİ DİNİ BARONLAŞTIRMAYIN…!!!
EY NAMUSSUZLAR TAYFASI!....
VAN'A ÖZEL KARANTİNA MI GELİYOR?
EY İNSANOĞLU!.....
VAN DEPREMLERE HAZIR MI?
Van Kent Danışma Kurulu Hayırlı Olsun!
KUŞTAN AL HABERİ!... VAN’DA TEDİRGİN SAATLER…
HER ŞEY GÜZEL OLACAK
KORONA VİRÜS'ÜN VAN GERÇEĞİ! VAN'DA BOSTANINIZ VAR MI?
ÖLÜMÜ DE ÖLDÜREN RABBE SECDELER OLSUN!..
BİR MİLYON TÜRK VATANDAŞI KORONA VİRÜSÜNE YAKALANACAK!
VAN'DA TARİHİ OLAYLARA KARŞI BU NE BÜYÜK TEPKİSİZLİK!..
DEDİKODU VİRÜSÜ VAN'A ULAŞTI!...
DARBE OLDU ZATEN!...
KARDAN, FIRTINADAN, FELAKETTEN MEDET UMAN FESATÇILAR!...
KADERDEN KEDERE; KEDERDEN KADERE TÜRKİYE!...
VAN’DAN ELAZIĞ’A 50 BİN KONUT!...
VAN’DA ERDOĞAN’A OPERASYON MU YAPILIYOR…!!!? SAĞLIK SİSTEMİ KANSERE YAKALANDI!
VAN LİDERİNİ ARIYOR…!!!
2020’DE BİZ KAZANALIM!.. 2019-ASAYİŞ VE VAN YÖNETİMİ…!
HELAL OLSUN YILBAŞI VE MİLLİ PİYANGO!..
HER MAHALLEDE BİR TEMSİLCİLİK AÇALIM! YENİDEN CANLANALIM!
VAN VAKFI YENİ BAŞKAN VE YÖNETİMİ O KOLTUĞU HAK ETMELİLER…!!!
İŞ BAŞA DÜŞTÜ… SEÇİM VAN VAKFINA ANLAM KAZANDIRABİLECEK Mİ?
VAN VAKFI VAN’IN VE VANLININ NERESİNDE? NEYE YARAR?
BATAKLIK SİNEKLERİ!...
YOLSUZLUK TERÖRÜYLE MÜCADELEYE VAR MISINIZ?
VAN’DA TÜM CADDELER KAPATILIYOR MU?
HDP DİYARBAKIR'DAN ÇEKİLİYOR MU?
HER SANİYE ALLAH'A BAĞLIYIZ!....
ACİLEN HOCAYA VE İYİ FUTBOLCULARA İHTİYAÇ VAR!
BEYAZ MASA VE ŞİKÂYET HATTI NEDİR?
VAN’IN OLMAZSSA OLMAZI: EDREMİT!...
BENCE HEM NAMUSSUZ HEM ŞEREFSİZ HEM ADİ BUNLAR!
BU FIRSATI KAÇIRMAYALIM!
SAYIN VALİMİZE VE İŞ İNSANLARIMIZA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR!
Futbolun yediği tekmeler!...
ALMANLAR, FRANSIZLAR, AMERİKALILAR, HOLLANDALILAR! NERELERDESİNİZ?
YETMEZ Mİ ARTIK?!
VAN'DA AK PARTİNİN HAFIZASI VAR MI?
KAYYIMLA GELEN HİZMET DÖNEMİNİN SATIR BAŞLARI
ÖMER'İNİ ARAYAN ŞEHİR!
KAYYIM ÇARE Mİ, ÇIKMAZ MI? DEĞİŞEN NE OLACAK?
VAN'I TANITMA ZAMANI GELMEDİ Mİ?
VAHİM TABLO: VAN'A 70 DOKTOR ATANDI YALANINDAN 70 DOKTORUN GERÇEĞİNE!..
BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN: SAĞLIK ACİLDE!
ALKIŞLAR EĞİTİM CAMİASINA: VAN LGS'DE YEDİNCİ SIRADA!
ŞİMDİ ANLATABİLDİM Mİ?
OYNATMAYA AZ KALDI!..
AŞAĞIDAKİLER YUKARIDAKİLER
RÜŞVET, YOLSUZLUK VE TEFECİLİK
BİR SAHİPSİZ ŞEHRİN ADIDIR VAN!
Kafayı Kuma Gömenlere Gelsin!
VANSPOR VE BİR BAŞARI HİKÂYESİ
BU BAYRAM DİRİLİŞİMİZ OLSUN…!
DOĞRUYU SÖYLEMEYENLER UTANSIN…!
2-1'LE GELEN ŞAMPİYONLUK: BİRLİK, BERABERLİK!!
YYÜ, üniversiteden ibaret değil!
ORUÇTAN BAŞKA HERŞEY…!
VAN'IN ŞAMPİYONLUĞA İHTİYACI VAR…!
ZOR GÖREVE TALİP OLMAK!
ŞEHRİ-EMİN OLMAK DOĞRULUKLA OLUR, YALANLA DEĞİL!
SON DAKİKA!
HALKIN NAMUSUYLA OYNAMAK!
AMAN DİKKAT! DEĞİŞİM RÜZGARLARI MI DEDİNİZ…!?
HDP KAZANDI VAN KAYBETTİ
VAN HALKI NEDEN SANDIĞA GİTMEDİ?
BİR SEÇİMİ DAHA GERİDE BIRAKIRKEN
HDP NEDEN KAZANMALI?
3 SAATLİK UYKU!! GÖNÜLLERİN KIRILMASINDAN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNE…!
İNSAN NEDEN İNSANCIKLAŞTI!!
ÖN YARGILARA EDİ BESE!...
SİYASİLERE AÇIK MEKTUP
PROJELER DEVRİ
HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK PROJELER
KUR'AN NEYİ EMREDERSE ORADA HAYIR VARDIR….
MUTLULUĞUN SIRRI?
İKTİDAR SAVAŞLARI
PKK-HDP / DİN-GELENEK İLİŞKİSİ!
VAN'IN TV KANALI VE YÜZÜ OLACAK!
GEÇ OLMADAN HALKI DİNLEYİN ARTIK!
AK PARTİ'NİN VAN'DAKİ DÜŞMANLARINI AÇIKLIYORUM
VAN NASIL BİR VALİ GÖRMEK İSTİYOR?
AÇIKLAMAYA MUHTAÇ O KADAR SORU VAR Kİ KAFAMDA!
YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL, YADA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN!
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
KADER, GAYRETE ÂŞIKTIR!
HELAL OLSUN MİLLİ PİYANGO!..
CUMHURBAŞKANI: "VAN İÇİN HAYALLERİN VARDI! HAYDİ, SANA FIRSAT; GEL!"
KILI KIRK YARMAK!
ADAYLAR BİRİLERİ İÇİN Mİ YOKSA KENT İÇİN Mİ ADAY OLMALI?
İYİLİĞİ EMREDİP, KÖTÜLÜKTEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN UYARIYORUZ!
BEŞTE BEŞ OLSUN; BİZİM OLSUN!...
NECDET TAKVA NEDEN ADAY OLDU?
AK PARTİ'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ! 300 BİN OY NEREDE?
BAŞKAN TÜRKMENOĞLU'NA AÇIK MEKTUP!.. HAKKI TESLİM EDİN!
VAN'IN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLIYORUZ!...
NE BEKLİYORSUNUZ?
Van'da Davasına Sadık Üç Önemli İsim..
YA MECLİS ÜYELERİ? HEPİMİZ UNUTTUK MU?
BÜTÜN OYLAR HDP'YE!!...
İNSANIN KADERİ SEÇMEKTİR!
RÜZGÂR GİBİ GELDİ GEÇTİ
Şeytan Köprüsü'nü Taşlamak!..
Şehremini Aranıyor!
EĞRİYE EĞRİ, DOĞRUYA DOĞRU DEMEYİ BİLMELİYİZ!
Yerel Seçimlere Hazır mıyız?
Yeriniz Sağlam mı?
Şampiyonluğa Hazır Mıyız?
DARBELER TARİHİNDE YENİ BİR LEKE: 10 AĞUSTOS!
Van'ın Sırtından Kürk Giyenler Nerdeler?
ALOOO! SAYIN VEKİLİM!...
VAN’IN İNCİLERİ BİR BİR ELLERİMİZDEN KAYIYOR!…
HAVADA, KARADA; HALİ PÜR-MELAL'İMİZ…
ZAMANIN MÜCAHİTLERİ MÜTEAHHİT OLMASIN! MİLLETİN VEKİLİ OLMAK…
ŞANTAJCI PİSLİKLER…!!!
Bizi Değil Çocukları ve Geleceği Düşünmek Zamanıdır
BEN DİKTATÖRÜM ARKADAŞ VE DE DİKTATÖRÜ DESTEKLİYORUM!!!
24 Haziran Sonrası Ne Olacak?
İradeni kullan, geleceğine sahip çık!
İnsan neye sadık olmalı, oya mı, oyuna mı?
SAYIN CUMHURBAŞKANIM VAN SİZİ MAHÇUP ETMEYECEK!
"YALAN VE İFTİRALARI İLE ÇOK ÇOK MALUM BASIN!!!"
Gündüzün rehaveti akşamın çadırında Van seçimleri
LÜTFEN HATIRLA VE SOR!
RAMAZAN EĞLENCELERİNE BUYURUN!
EDİ BESE: VAN'DA 160 EVE EL KONULDU!
ADAYLAR NASIL AMA…?!!
Gençliğin Rol Model Arayışına Cevap Olabilecek miyiz?
Kentin geleceği mi? kendi geleceğiniz mi?
Plaketler şehri
KİMLER ADAY OLMAMALI!!!
Tek Adam mı?
TÜRKİYE'YE KATKI SUNMAK MI SİYASETTEN NEMALANMAK MI?
ERKEN SEÇİME GİDERKEN
AK PARTİ’DE OLANLARA ÖZÜ ÖZÜMÜZE BAKMAK!
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP!
PİŞMAN OLMAMAK VE VEBAL ALMAMAK İÇİN DOĞRU KARAR!
HER İŞE BURNUNUZU SOKMAYIN!...
Anlamsız sorunlar şehri!
Hedef İl Başkanı mı?
İhmalden İmhaya Van’da Kayyum gerçeği
Hisarcıklıoğlu'na Açık Mektup!
KAÇAK SU İLE ABDEST ALINIR MI?
VAN'A NE ZAMAN SIRA GELECEK!!!?
Sizi gidi istismarcılar sizi…
ÜSKÜDAR'I GEÇENLER!..
Düğmeleri yanlış iliklerseniz!
MEHTER MARŞI HIRSIZLARI!
Tepetaklak düşecek miyiz?
Aramızda STK Başkanı olmayan var mı?
Takipçinizim, Çünkü
Van'da hizmet Ankara'ya benzemiyor
Nasıl bir yeni yıl?
ALLAH İYİCE TEMİZLENENLERİ SEVER
NİÇİN GÜLÜYORSUNUZ?... ÇOK MU KOMİK!...
Van'a on yıllık kayyum atanıyor
DEVLET BABA'DAN VANLI AMCAM'A DÖNÜŞMEK
YENİ İL BAŞKANIYLA HASBIHAL
Adam harcama coğrafyasına hoş geldin başkanım!
ÜÇÜ BİR ARADA; MAHVOLDUK İLK YARIDA!
Çürüyen bürokrasi ve siyasette çürüyen araçlar
DEĞİŞTİRİN YOKSA DEĞİŞİRİZ, DEĞİŞTİRİRİZ!
VAN'DA MADDİ BAĞIMLILAR SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?
Dünyanın en huzurlu ve müreffeh kenti Van
Van ekonomisine çözüm: 'Samimiyet ve icraat'
Bir dokun bin ah işit
Haydi erkeksen bir daha yaz!
Van'da uçan trilyonlar…
Değişim Bakanlığı ve Van
EY BUKALEMUN KILIKLILAR!
Ak Partililer ve Ak Parti'den seçilenler!
Neye, niçin, neden adaysınız?
ŞAMPİYONLUKTAN ÇOOOK DAHA FAZLA!
Öldürmeden önce övmek Yaşarken sevmek…
ÇEVRE YOLUMUZ BİTİYOR!!!
ALIN SİZE BİR BÖLÜCÜLÜK YAZISI!
ADAM GİBİ ADAMLAR ARANIYOR!
Korkuyorum (!)
EMNİYETTEYİZ İNŞAALLAH!..
OHÂL üç ay daha uzatılacak! Çünkü...
NASIL BİR VALİ?
YA YENİ HÂL, YA DA İZMİHLAL!
GEVAŞ'I BENCE UNUTMAYALIM!
DİRİLİŞE VESİLE OLMASI DİLEĞİYLE
ROKETATARIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?
Derdim çoktur hangisine yanayım?
Tuttuğumuz orucun hakkını verelim!
İMAMLAR DİRİLİRSE CEMAATLER DİRİLİR!
İnternetten oyun indirmek oruç bozar mı?
Bir gazetecinin ölümü!
VALLAHİ BAŞIM AĞRIYOR: AHAN DA SİZE BELGELER!...
HERKESİ KANDIRABİLİRSİNİZ GAZETECİLERİ ASLA
AĞABABANIN İCRAATLARI HENÜZ ÇOCUKLARIN GERİSİNDE…
VAN'DA TURİZMİN PÜRMELALİ!....
Erken seçim yok: herkes masmavi olacak!
Haydi Gençler... Haydi Kadınlar...
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz!
Markalaşmak için takdire var mısınız?
Kışla’dan Van’a inen Üniversite!..
Van'da bir vefa toplantısı…
Büyükşehir havlu attı
Van’da % 40 polemiği!...
Kendi halkını yok eden sistemden kurtulmak istemezmisiniz?…
Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz!
Hepimiz intiharlardayız!..
Bileğini dört yerden kesip ölümünü yazan adam!..
Sizi gidi 15 Temmuz istismarcıları
Duyun biziiiii!
Nerdesinizzzzz!
Adam öğütme fabrikası…
Sen sütten çıkmış ak kaşık mısın?
Sizi gidi Van sevicilerrr!
Doğulu sivil toplum örgütleri artık “taziye evi” olmaktan çıksınlar.
Belediyenin yetkili kişisi vardı karşımızda
Belediyecilik oynayalım mı?
Koskocaman yalnızlık
VANSPOR BİRİNCİ LİGE!..
VANSPOR BİRİNCİ LİGE!..
HELAL OLSUN MİLLİ PİYANGO!..
Kürt’ün Kürt’ten başka düşmanı yoktur
Van'ı konuşalım istedik
Vatandaş kayyumdan memnun…
Silahların yerine konuşma zamanı gelmedi mi?
PARALEL VE DOSTLARINI NASIL TANIRSINIZ?
KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKMAK İSTİYORSAK?
DARBE GİRİŞİMİ VE MİLLET
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
buraya tıklayınız
Anketler
Van'daki hangi belediyeyi daha başarılı buluyorsunuz?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
69
0
5
9
20
34
2
Trabzonspor
65
0
5
11
18
34
3
Beşiktaş
62
0
10
5
19
34
4
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
5
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
6
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
7
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
8
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
9
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
10
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
11
Göztepe
42
0
14
9
11
34
12
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
13
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
14
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
15
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
16
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
17
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
18
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
Arşiv
Haber Yazılımı