Yazı Detayı
19 Mayıs 2019 - Pazar 17:14
 
YYÜ, üniversiteden ibaret değil!
A.Baki Karaca
bolge_gazetesi65@hotmail.com
 
 

         Mensubu olmaktan onur duyduğumuz İslam dini Hz Âdem (as)'dan başlayarak bilgi ve bilinç üzerinden emanet alınan  yeryüzünü inşa edecek bir medeniyeti yeşertmiş ve insanlık ailesinin hizmetine sunmuştur. En son içinde bulunduğumuz Ramazan ayında âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav)'e bildirilen vahyin ilk emri OKU! olmuştu.
Mutlak âlim/her şeyin hakikatini, özünü kuşatan Allah, vahiyle gök sofrasından yeryüzüne bilgi, ilim, hikmet ve hakikat özlerini sağanak yağmurlar gibi indirmişti. Yeryüzü yolculuğunda yolda kalmamak, yolu şaşırmamak için rehberlik etmiş ve o günden sonra gelecek her bir hakikat arayıcısı için rehberlik etmişti.
             Bilmeyi, bilgi sahibi olmayı ve sonrasında sahip olduğu bilgiyle salih amellerde (kendiyle beraber çevresine de faydalı olan işler yapmayı) bulunmayı/ yapabilmeyi öğütleyen inancımız, sürekli olarak bilgiyi yücelten bir duruş ortaya koyarak bizlere dünya hayatında neyi öncelememiz gerektiği konusunda da yardımcı olmuştur.
Mesela;
-"Deki, bilenle, bilmeyen hiç bir olur mu? (Zümer, 8),
-"Hikmet( hakikatin öz bilgisi) müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır",
-"İlim Çin'de bile olsa onu arayınız", yanı sıra,
-"Bana bir harf öğretenin kırk yol kölesi olurum" diyen Hz. Ali gibi önemli İslam büyükleri kendilerinden sonra gelecek bizlere ufuk kazandırmış oldu.
           Bu emir ve telkinlerle karşılaşan hakikat avcıları farklı coğrafyalarda medeniyetimizin en güzel eserleri olan kütüphaneleri, külliyeleri, mekteplerin oluşmasına ve hayatın bütünü kapsayacak bilgilerin üretilesine vesile olmuşlardı.
Dünden bugüne insanoğlunun hizmetine sunulan nice bilginin ilk örneklerini oluşturan, yapılan araştırmalarla insanı, kâinatı, eşyayı, varlıklar dünyasını keşfe çıkan önemli isimler bugün batı dünyasının bilimsel sıçramasının kaynağını oluşturan bir birikimi insanlık ailesine miras olarak bırakmışlardı.
          Bu müthiş öğrenme, okuma, bilme ve bildiklerini yapabilmeye/ eyleme dönüştürme çabası sonrası kurulan önemli ilim/bilgi merkezleri kuşaklar boyu kutup yıldızları gibi bizlere öncülük eden isimlerin gelişmesi için gerekli zemini inşa etmişlerdi.
Hayatın bütünlüğü içinde insan başta olmak üzere, varlıklar dünyası, Birçoğunun içeriğini bilmediğim ve sadece ismini bildiğim kavramlardan, eşya, kozmoz, fizik, metafizik, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, tarih, siyaset, teknoloji, felsefe, tıp, biyoloji, botanik, pedagoji, sanat, estetik, edebiyat, şiir, müzik ve daha akla gelebilecek her bir konu başlığında binlerce, on binlerce ciltlik eseri miras olarak kendilerinden sonraya bırakan önemli İslam ilim/bilim adamları bugüne ve bugün onları temsil eden bilim adamı ve üniversitelere de çok şey söylemiş oldular aslında.
Bugün bunları can kulağıyla tekrar saf ve duru bir şekilde dinlemek, tefekkür etmek, bugüne dair dersler çıkarmak ve gereğini yerine getirmek gerekir diye düşünüyorum.
 

 

        Batının bilmeyi, bilmek için bilmek istemesinin, bilgiyi salt insan aklı ve fizik âlemle, dünya hayatıyla sınırlı kılmasının ötesinde bizlere miras bırakılan ve temsil ettiğimizi iddia ettiğimiz medeniyetin bilgiyle kurmuş olduğu bağı da doğru anlayarak bugün aktif bir çaba ortaya koymak zorundayız.
Ve bunu bugünün dünyasında üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz yapmalı.
        Yaşadığımız dünyanın, ülkemizin, bölgemizin ve en özelde ilimizin ciddi kronik sorunları olduğunu farklı vesilelerle hep ifade etmiştik. Bu konuda üzülerek ifade edelim nedense sadece işin edebiyatı yapıldı, kürsülerden süslü cek/caklı gelecek zaman ifadeleriyle hep sorunların çözümleri ertelendi. Ama evdeki çöpü nasıl halının altına süpürdüğünüzde aslında evi temizlememiş olursanız, sorunlar içinde süslü kelimeler kullanmak, çözüm için şimdiyi değil yarınları iş yapma zamanı olarak belirtmek de aslında yaşadığımız sorunların artarak devam etmesine yol açmış oldu. (Tabi dönem dönem gerçekleşen iyi niyetli çabaları asla görmezden de gelmiş değilim.)
        Bu anlamda yakın geçmiş zamanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü olarak görevi devralan Prof. Dr. Hamdullah Şevli hocamıza da bu vesileyle bir kez daha hayırlı olsun diyorum.
      Bir bilim insanı olarak doğduğu, büyüdüğü bu kadim şehre hizmet etme imkânı bulmasını çok anlamlı bulduğumu ifade edeyim. Bununla beraber işinin ne kadar zor olduğunu, yüklendiği emanetin ağırlığını da kendisine hatırlatmak isterim.
Üniversiteler, akademialar ve tabiki akademisyenlerin çoğu zaman akademik kaygılar veya kadro, unvan, kariyer beklentileri için ortaya koydukları çabanın gün sonu içinde yaşadıkları topluma, şehre, ülkeye fayda sunacak bilgiden ziyade salt veri, istatistik değer veya önemli dergilerde çok az bir kesimin okuyacağı makaleler olmaktan öteye geçemediğine üzülerek şahit oluyoruz.
 

      Oysaki topluma öncülük edecek, nesli yetiştirecek, bugünden yarınlara etkin projeksiyonlar sunacak, toplumsal olan her bir soruna reel, kalıcı çözümler sunabilecek imkânlara sahip olan üniversitelerimizin ve çok kıymetli hocalarımızın içinde yaşadıkları toplumla entegre olma, toplumun bir ferdi, bir parçası olduğu gerçeğine ters düşmeden, "hikmet avcısı" olmaları gerekmektedir.
     Bazen kişinin sahip olduğu bilgi arttıkça kişinin kendini diğer insanlardan farklı ve ayrıcalıklı görmeye başladığına da şahit oluyoruz. Bu da beraberinde yeni sorunları getirmiş oluyor. Yani sahip olunan bilgi üreten değil, tüketen; inşa eden değil imha eden bir bilgi haline dönüşmüş oluyor.
        Yine bilginin bir ahlakı olduğunu, emanet olduğunu, sahip olunan bilgiden hesaba çekileceğimizi unutmanın da bugün  yaşadığımız en önemli bilgi sorunlarından biri olduğunu görmezden gelebiliyoruz.Tüm bunları hatırladıkça Sayın Şevli'nin işi ne kadar da zor diyorum kendi kendime. Allah yardımcısı olsun.
         Göreve geldikten kısa bir süre sonra bir iftar vesilesiyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Sayın Şevli'nin heyecanını, samimiyetini, hedeflerini, kararlı duruşunu gördüğümde çok memnun oldum. Yarınlardan umutlu olduğunu gördüm.
İçinden çıktığı şehrin sorunlarını hem bu şehrin bir evladı, parçası hem de bir akademisyen olarak doğru okuyabildiğine, çözümler üretebileceğine inancım pekişmiş oldu.Bu vesileyle yazıma son vermeden yeni rektörümüz Sayın Hamdullah Şevli ve yeni üniversite yönetim ekibiyle bazı notlarımı paylaşmak istiyorum.Kıymetli hocam, siz ve ekibiniz bu şehrin aklı, feraseti ve yarınlara dair ufku olmalısınız.
    

 

     Yaşadığımız sorunlara çözüm üretirken her türlü kişisel kaygıdan ve beklentiden uzak durmalı ve bilginin beraberinde getirmiş olduğu yükün omuzlarınızda olduğunu asla unutmamalısınız.
      Toplumsal hayatın tüm parçalarıyla bir bütün olduğunu, vücudun azaları gibi birinde yaşanan bir sorunun tüm vücudu etkilediğini bilerek çalışmalı, bize ait olan sorunları yine bizde anlamlı olacak çözüm önerileriyle buluşturmalısınız.
Yaşadığımız şehrin son 30 yılına mal olan terör belasının bakiyesi halinde karşımızda duran başta gençlik, kültür ve inanç sorunlarımız başta olmak üzere istihdam, ekonomi, tarım ve hayvancılık, girişimcilik konularında ilgili taraflara sahip olduğunuz bilgi ile ışık tutmalısınız.
          Her ne kadar her türlü siyasi görüşe eşit mesafede durup siyaseti üniversiteden uzak tutmanız gerekse bile asla hakikate taraf olmaktan çekinmeyesiniz.  Doğruyu yalnız, kimsesiz, sessiz bırakmayasınız.
Eldeki birikiminiz ve özel olarak yapacağınız çalışmalarla bu şehrin siyasetçilerine de doğru ve işlevsel bilgiyi sunarak yönetme iddiasında oldukları toplumu, insanı yakından tanıma, anlama imkânı sunmalısınız. Bugüne kadar yaşadığı topluma, insanına yabancı olan siyasiler yüzünden yine bu toplum çok çekti. Yapılan hataların faturası bu topluma çok ağır oldu.
            Tek derdi diploma almak olan bir üniversiteli gençliğin başta kendisi olmak üzere bu topluma hiçbir faydası olamayacağını, yaşam boyu öğrenme ve hakikat kâşifi bir gençliğe ne kadar muhtaç olduğumuzu hiç aklınızdan çıkarmadan size emanet edilen gençlerimizi eğitin lütfen.
Bilginin ahlakı olduğunu, inançtan, değerden uzak, hesap verme bilincini kaybetmiş bir neslin başa bela olduğunu unutmayın lütfen.
 

 

        Sahip olduğu inancı ve değerlerinin vermiş olduğu bir özgüvenle yarınları inşa edecek bir nesli inşa etmek için gece gündüz çalışın lütfen. Eğitim kalitesi açısından içler açısı bir durumda olan üniversitemizi eğitim müfredatı, eğitmeni, öğrencisiyle ulusal ve uluslararası arenada artık hak ettiği büyük başarılara imza atacak bir seviyeye çıkarmak için elinizden ne geliyorsa esirgemeyin. Sizde emeği olan bu topluma hakkını en güzeliyle bu şekilde ödemiş olursunuz.
Özgün ve özgür düşünceyi en güzel şekilde temsil etmeli ve farklı düşünceleri bir zenginlik kabul ederek sorgulayan, araştıran, sonuç üreten ve fayda sağlayan bilgiye kol kanat germelisiniz.
  

         Dünden bugüne üniversite camiasında yaşanan kısır çekişmelerden uzak durmalı, işi ehil olanlara, liyakat sahibi olanlara vermelisiniz.
Ve en önemlisi bizi biz yapan, kimlik ve şahsiyet kazandıran medeniyetimizin bugünkü temsilcileri olduğunuzu bir an bile olsa asla unutmadan devraldığınız hizmet bayrağını sizden sonrakilere daha güzeliyle bırakma kaygısını hep akıllarınızda canlı tutmalısınız.
Şunu her daim aklınızda tutun ve çıkarmayın ki Van Yüzüncü Yıl üniversitesi sadece üniversite kampüsünden ibaret değil.

 
Etiketler: YYÜ,, üniversiteden, ibaret, değil!,
Yorumlar
Diğer Yazılar
VAN SPOR'A BAŞKAN ARANIYOR AMMA!...
KURBANLIK KURBANLAR!....
KADININ BEYANI ESASTIR SÖYLEMİ ÜZERİNE!
MEYDANLARDAN BANDOLARA GİDEN YOLDA 15 TEMMUZ!...
İPLER KİMİN ELİNDE?..
VAN'DA SİYASET KATLİAMI!...
YANLIŞ HESAP!...
HALININ ALTINDA BİRİKEN KİRLER!...
NASIL BİR GELECEK İNŞA EDİLMELİ?
VAN’A NEDEN YATIRIM YAPILMIYOR?
VAN’DA KANALİZASYONU DA AŞAN PİS KOKULAR YAYILIYOR!
BU HAKSIZLIĞA KİM DUR DİYECEK?
BARİ DİNİ BARONLAŞTIRMAYIN…!!!
EY NAMUSSUZLAR TAYFASI!....
VAN'A ÖZEL KARANTİNA MI GELİYOR?
EY İNSANOĞLU!.....
VAN DEPREMLERE HAZIR MI?
Van Kent Danışma Kurulu Hayırlı Olsun!
KUŞTAN AL HABERİ!... VAN’DA TEDİRGİN SAATLER…
HER ŞEY GÜZEL OLACAK
KORONA VİRÜS'ÜN VAN GERÇEĞİ! VAN'DA BOSTANINIZ VAR MI?
ÖLÜMÜ DE ÖLDÜREN RABBE SECDELER OLSUN!..
BİR MİLYON TÜRK VATANDAŞI KORONA VİRÜSÜNE YAKALANACAK!
VAN'DA TARİHİ OLAYLARA KARŞI BU NE BÜYÜK TEPKİSİZLİK!..
DEDİKODU VİRÜSÜ VAN'A ULAŞTI!...
DARBE OLDU ZATEN!...
KARDAN, FIRTINADAN, FELAKETTEN MEDET UMAN FESATÇILAR!...
KADERDEN KEDERE; KEDERDEN KADERE TÜRKİYE!...
VAN’DAKİ AK PARTİ GERÇEĞİNE İSTATİKSEL BAKIŞ!
VAN’DAN ELAZIĞ’A 50 BİN KONUT!...
VAN’DA ERDOĞAN’A OPERASYON MU YAPILIYOR…!!!? SAĞLIK SİSTEMİ KANSERE YAKALANDI!
VAN LİDERİNİ ARIYOR…!!!
2020’DE BİZ KAZANALIM!.. 2019-ASAYİŞ VE VAN YÖNETİMİ…!
HELAL OLSUN YILBAŞI VE MİLLİ PİYANGO!..
HER MAHALLEDE BİR TEMSİLCİLİK AÇALIM! YENİDEN CANLANALIM!
VAN VAKFI YENİ BAŞKAN VE YÖNETİMİ O KOLTUĞU HAK ETMELİLER…!!!
İŞ BAŞA DÜŞTÜ… SEÇİM VAN VAKFINA ANLAM KAZANDIRABİLECEK Mİ?
VAN VAKFI VAN’IN VE VANLININ NERESİNDE? NEYE YARAR?
BATAKLIK SİNEKLERİ!...
YOLSUZLUK TERÖRÜYLE MÜCADELEYE VAR MISINIZ?
VAN’DA TÜM CADDELER KAPATILIYOR MU?
HDP DİYARBAKIR'DAN ÇEKİLİYOR MU?
HER SANİYE ALLAH'A BAĞLIYIZ!....
ACİLEN HOCAYA VE İYİ FUTBOLCULARA İHTİYAÇ VAR!
BEYAZ MASA VE ŞİKÂYET HATTI NEDİR?
VAN’IN OLMAZSSA OLMAZI: EDREMİT!...
BENCE HEM NAMUSSUZ HEM ŞEREFSİZ HEM ADİ BUNLAR!
BU FIRSATI KAÇIRMAYALIM!
SAYIN VALİMİZE VE İŞ İNSANLARIMIZA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR!
Futbolun yediği tekmeler!...
ALMANLAR, FRANSIZLAR, AMERİKALILAR, HOLLANDALILAR! NERELERDESİNİZ?
YETMEZ Mİ ARTIK?!
VAN'DA AK PARTİNİN HAFIZASI VAR MI?
KAYYIMLA GELEN HİZMET DÖNEMİNİN SATIR BAŞLARI
ÖMER'İNİ ARAYAN ŞEHİR!
KAYYIM ÇARE Mİ, ÇIKMAZ MI? DEĞİŞEN NE OLACAK?
VAN'I TANITMA ZAMANI GELMEDİ Mİ?
VAHİM TABLO: VAN'A 70 DOKTOR ATANDI YALANINDAN 70 DOKTORUN GERÇEĞİNE!..
BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN: SAĞLIK ACİLDE!
ALKIŞLAR EĞİTİM CAMİASINA: VAN LGS'DE YEDİNCİ SIRADA!
ŞİMDİ ANLATABİLDİM Mİ?
OYNATMAYA AZ KALDI!..
AŞAĞIDAKİLER YUKARIDAKİLER
RÜŞVET, YOLSUZLUK VE TEFECİLİK
BİR SAHİPSİZ ŞEHRİN ADIDIR VAN!
Kafayı Kuma Gömenlere Gelsin!
VANSPOR VE BİR BAŞARI HİKÂYESİ
BU BAYRAM DİRİLİŞİMİZ OLSUN…!
DOĞRUYU SÖYLEMEYENLER UTANSIN…!
2-1'LE GELEN ŞAMPİYONLUK: BİRLİK, BERABERLİK!!
ORUÇTAN BAŞKA HERŞEY…!
VAN'IN ŞAMPİYONLUĞA İHTİYACI VAR…!
ZOR GÖREVE TALİP OLMAK!
ŞEHRİ-EMİN OLMAK DOĞRULUKLA OLUR, YALANLA DEĞİL!
SON DAKİKA!
HALKIN NAMUSUYLA OYNAMAK!
AMAN DİKKAT! DEĞİŞİM RÜZGARLARI MI DEDİNİZ…!?
HDP KAZANDI VAN KAYBETTİ
VAN HALKI NEDEN SANDIĞA GİTMEDİ?
BİR SEÇİMİ DAHA GERİDE BIRAKIRKEN
HDP NEDEN KAZANMALI?
3 SAATLİK UYKU!! GÖNÜLLERİN KIRILMASINDAN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNE…!
İNSAN NEDEN İNSANCIKLAŞTI!!
ÖN YARGILARA EDİ BESE!...
SİYASİLERE AÇIK MEKTUP
PROJELER DEVRİ
HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK PROJELER
KUR'AN NEYİ EMREDERSE ORADA HAYIR VARDIR….
MUTLULUĞUN SIRRI?
İKTİDAR SAVAŞLARI
PKK-HDP / DİN-GELENEK İLİŞKİSİ!
VAN'IN TV KANALI VE YÜZÜ OLACAK!
GEÇ OLMADAN HALKI DİNLEYİN ARTIK!
AK PARTİ'NİN VAN'DAKİ DÜŞMANLARINI AÇIKLIYORUM
VAN NASIL BİR VALİ GÖRMEK İSTİYOR?
AÇIKLAMAYA MUHTAÇ O KADAR SORU VAR Kİ KAFAMDA!
YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL, YADA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN!
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
KADER, GAYRETE ÂŞIKTIR!
HELAL OLSUN MİLLİ PİYANGO!..
CUMHURBAŞKANI: "VAN İÇİN HAYALLERİN VARDI! HAYDİ, SANA FIRSAT; GEL!"
KILI KIRK YARMAK!
ADAYLAR BİRİLERİ İÇİN Mİ YOKSA KENT İÇİN Mİ ADAY OLMALI?
İYİLİĞİ EMREDİP, KÖTÜLÜKTEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN UYARIYORUZ!
BEŞTE BEŞ OLSUN; BİZİM OLSUN!...
NECDET TAKVA NEDEN ADAY OLDU?
AK PARTİ'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ! 300 BİN OY NEREDE?
BAŞKAN TÜRKMENOĞLU'NA AÇIK MEKTUP!.. HAKKI TESLİM EDİN!
VAN'IN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLIYORUZ!...
NE BEKLİYORSUNUZ?
Van'da Davasına Sadık Üç Önemli İsim..
YA MECLİS ÜYELERİ? HEPİMİZ UNUTTUK MU?
BÜTÜN OYLAR HDP'YE!!...
İNSANIN KADERİ SEÇMEKTİR!
RÜZGÂR GİBİ GELDİ GEÇTİ
Şeytan Köprüsü'nü Taşlamak!..
Şehremini Aranıyor!
EĞRİYE EĞRİ, DOĞRUYA DOĞRU DEMEYİ BİLMELİYİZ!
Yerel Seçimlere Hazır mıyız?
Yeriniz Sağlam mı?
Şampiyonluğa Hazır Mıyız?
DARBELER TARİHİNDE YENİ BİR LEKE: 10 AĞUSTOS!
Van'ın Sırtından Kürk Giyenler Nerdeler?
ALOOO! SAYIN VEKİLİM!...
VAN’IN İNCİLERİ BİR BİR ELLERİMİZDEN KAYIYOR!…
HAVADA, KARADA; HALİ PÜR-MELAL'İMİZ…
ZAMANIN MÜCAHİTLERİ MÜTEAHHİT OLMASIN! MİLLETİN VEKİLİ OLMAK…
ŞANTAJCI PİSLİKLER…!!!
Bizi Değil Çocukları ve Geleceği Düşünmek Zamanıdır
BEN DİKTATÖRÜM ARKADAŞ VE DE DİKTATÖRÜ DESTEKLİYORUM!!!
24 Haziran Sonrası Ne Olacak?
İradeni kullan, geleceğine sahip çık!
İnsan neye sadık olmalı, oya mı, oyuna mı?
SAYIN CUMHURBAŞKANIM VAN SİZİ MAHÇUP ETMEYECEK!
"YALAN VE İFTİRALARI İLE ÇOK ÇOK MALUM BASIN!!!"
Gündüzün rehaveti akşamın çadırında Van seçimleri
LÜTFEN HATIRLA VE SOR!
RAMAZAN EĞLENCELERİNE BUYURUN!
EDİ BESE: VAN'DA 160 EVE EL KONULDU!
ADAYLAR NASIL AMA…?!!
Gençliğin Rol Model Arayışına Cevap Olabilecek miyiz?
Kentin geleceği mi? kendi geleceğiniz mi?
Plaketler şehri
KİMLER ADAY OLMAMALI!!!
Tek Adam mı?
TÜRKİYE'YE KATKI SUNMAK MI SİYASETTEN NEMALANMAK MI?
ERKEN SEÇİME GİDERKEN
AK PARTİ’DE OLANLARA ÖZÜ ÖZÜMÜZE BAKMAK!
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP!
PİŞMAN OLMAMAK VE VEBAL ALMAMAK İÇİN DOĞRU KARAR!
HER İŞE BURNUNUZU SOKMAYIN!...
Anlamsız sorunlar şehri!
Hedef İl Başkanı mı?
İhmalden İmhaya Van’da Kayyum gerçeği
Hisarcıklıoğlu'na Açık Mektup!
KAÇAK SU İLE ABDEST ALINIR MI?
VAN'A NE ZAMAN SIRA GELECEK!!!?
Sizi gidi istismarcılar sizi…
ÜSKÜDAR'I GEÇENLER!..
Düğmeleri yanlış iliklerseniz!
MEHTER MARŞI HIRSIZLARI!
Tepetaklak düşecek miyiz?
Aramızda STK Başkanı olmayan var mı?
Takipçinizim, Çünkü
Van'da hizmet Ankara'ya benzemiyor
Nasıl bir yeni yıl?
ALLAH İYİCE TEMİZLENENLERİ SEVER
NİÇİN GÜLÜYORSUNUZ?... ÇOK MU KOMİK!...
Van'a on yıllık kayyum atanıyor
DEVLET BABA'DAN VANLI AMCAM'A DÖNÜŞMEK
YENİ İL BAŞKANIYLA HASBIHAL
Adam harcama coğrafyasına hoş geldin başkanım!
ÜÇÜ BİR ARADA; MAHVOLDUK İLK YARIDA!
Çürüyen bürokrasi ve siyasette çürüyen araçlar
DEĞİŞTİRİN YOKSA DEĞİŞİRİZ, DEĞİŞTİRİRİZ!
VAN'DA MADDİ BAĞIMLILAR SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?
Dünyanın en huzurlu ve müreffeh kenti Van
Van ekonomisine çözüm: 'Samimiyet ve icraat'
Bir dokun bin ah işit
Haydi erkeksen bir daha yaz!
Van'da uçan trilyonlar…
Değişim Bakanlığı ve Van
EY BUKALEMUN KILIKLILAR!
Ak Partililer ve Ak Parti'den seçilenler!
Neye, niçin, neden adaysınız?
ŞAMPİYONLUKTAN ÇOOOK DAHA FAZLA!
Öldürmeden önce övmek Yaşarken sevmek…
ÇEVRE YOLUMUZ BİTİYOR!!!
ALIN SİZE BİR BÖLÜCÜLÜK YAZISI!
ADAM GİBİ ADAMLAR ARANIYOR!
Korkuyorum (!)
EMNİYETTEYİZ İNŞAALLAH!..
OHÂL üç ay daha uzatılacak! Çünkü...
NASIL BİR VALİ?
YA YENİ HÂL, YA DA İZMİHLAL!
GEVAŞ'I BENCE UNUTMAYALIM!
DİRİLİŞE VESİLE OLMASI DİLEĞİYLE
ROKETATARIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?
Derdim çoktur hangisine yanayım?
Tuttuğumuz orucun hakkını verelim!
İMAMLAR DİRİLİRSE CEMAATLER DİRİLİR!
İnternetten oyun indirmek oruç bozar mı?
Bir gazetecinin ölümü!
VALLAHİ BAŞIM AĞRIYOR: AHAN DA SİZE BELGELER!...
HERKESİ KANDIRABİLİRSİNİZ GAZETECİLERİ ASLA
AĞABABANIN İCRAATLARI HENÜZ ÇOCUKLARIN GERİSİNDE…
VAN'DA TURİZMİN PÜRMELALİ!....
Erken seçim yok: herkes masmavi olacak!
Haydi Gençler... Haydi Kadınlar...
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz!
Markalaşmak için takdire var mısınız?
Kışla’dan Van’a inen Üniversite!..
Van'da bir vefa toplantısı…
Büyükşehir havlu attı
Van’da % 40 polemiği!...
Kendi halkını yok eden sistemden kurtulmak istemezmisiniz?…
Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz!
Hepimiz intiharlardayız!..
Bileğini dört yerden kesip ölümünü yazan adam!..
Sizi gidi 15 Temmuz istismarcıları
Duyun biziiiii!
Nerdesinizzzzz!
Adam öğütme fabrikası…
Sen sütten çıkmış ak kaşık mısın?
Sizi gidi Van sevicilerrr!
Doğulu sivil toplum örgütleri artık “taziye evi” olmaktan çıksınlar.
Belediyenin yetkili kişisi vardı karşımızda
Belediyecilik oynayalım mı?
Koskocaman yalnızlık
VANSPOR BİRİNCİ LİGE!..
VANSPOR BİRİNCİ LİGE!..
HELAL OLSUN MİLLİ PİYANGO!..
Kürt’ün Kürt’ten başka düşmanı yoktur
Van'ı konuşalım istedik
Vatandaş kayyumdan memnun…
Silahların yerine konuşma zamanı gelmedi mi?
PARALEL VE DOSTLARINI NASIL TANIRSINIZ?
KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKMAK İSTİYORSAK?
DARBE GİRİŞİMİ VE MİLLET
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
buraya tıklayınız
Anketler
Van'daki hangi belediyeyi daha başarılı buluyorsunuz?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
69
0
5
9
20
34
2
Trabzonspor
65
0
5
11
18
34
3
Beşiktaş
62
0
10
5
19
34
4
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
5
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
6
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
7
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
8
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
9
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
10
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
11
Göztepe
42
0
14
9
11
34
12
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
13
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
14
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
15
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
16
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
17
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
18
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
Arşiv
Haber Yazılımı